Obavijest o javnoj raspravi - IV. izmjene i dopune DPU Društveni centar Viškovo i park Milihovo - DPU 15

Temeljem  članka 96. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), objavljuje se:

Javna rasprava o Prijedlogu IV. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Društveni centar Viškovo i park Milihovo - DPU 15