Javni uvid - Prijedlog UPU dijela naselja Viškovo: Kapiti-Furićevo-UPU 7

Temeljem članka 98. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) na javni uvid stavlja se 20.11.2020. godine:

Prijedlog UPU dijela naselja Viškovo: Kapiti-Furićevo-UPU 7