Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi - II. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Viškovo

Na temelju članka 102. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18), objavljuje se:

IZVJEŠĆE O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VIŠKOVO

Ponovna javna rasprava provedena je u periodu od 9. do 16. ožujka 2020. godine