Obavijest o javnoj raspravi - prijedlog UPU dijela naselja Viškovo: Kapiti - Furićevo - UPU 7

Temeljem  članka 96. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), dana 19.11.2020. godine objavljuje se:

Javna rasprava o prijedlogu UPU djela naselja Viškovo: Kapiti-Furićevo-UPU 7