Obavijesti

19.03.2019

Temeljem  članka 96. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18), dana 19. ožujka 2019. godine, objavljuje se:

Javna rasprava o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo

15.03.2019

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18), obavještavamo javnost da je Općinsko vijeće Općine Viškovo na 22. sjednici održanoj 7. ožujka 2019. godine donijelo:

Odluku o 1. Izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone Marišćina K-2 (UPU-3)

Odluka je objavljena u "Službenim novinama Općine Viškovo" br. 4/2019 od 8. ožujka 2019. godine.

01.03.2019

Temeljem  članka 96. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17, 114/18), dana 1. ožujka 2019. godine, objavljuje se:

Javna rasprava o Prijedlogu I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja rekreacijskog centra u Marčeljima

 

Temeljem članka 98. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18) na javni uvid stavlja se:

Prijedlog I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja rekreacijskog centra u Marčeljima

06.02.2019

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18), obavještavamo javnost da je Općinsko vijeće Općine Viškovo na 21. sjednici održanoj 30. siječnja 2019. godine donijelo:

Odluku o izradi 1. izmjena i dopuna UPU Radne zone Marinići K-1 /UPU-2/

Odluka je objavljena u "Službenim novinama Općine Viškovo" br. 2/2019 od 31. siječnja 2019. godine.

20.09.2018

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17), obavještavamo javnost da je Općinsko vijeće Općine Viškovo na 13. sjednici održanoj 7. rujna 2018. godine donijelo:

Odluku o izradi I. izmjena i dopuna DPU rekreacijskog centra u Marčeljima

Odluka je objavljena u "Službenim novinama Općine Viškovo" br. 14/2018 od 10. rujna 2018. godine.

 

20.09.2018

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17), obavještavamo javnost da je Općinsko vijeće Općine Viškovo na 13. sjednici održanoj 7. rujna 2018. godine donijelo:

Odluku o izradi I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja rekreacijskog centra u Marčeljima

Odluka je objavljena u "Službenim novinama Općine Viškovo" br. 14/18 od 10. rujna 2018. godine.

10.07.2018

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17), obavještavamo javnost da je Općinsko vijeće Općine Viškovo na 11. sjednici održanoj 2. srpnja 2018. godine donijelo slijedeće odluke o izradi:

- Odluka o izradi UPU Marovičino

      - Prilog Odluke - Obuhvat UPU Marovičino

- Odluka o izradi I. izmjena i dopuna UPU naselja Viškovo N1-1

- Odluka o izradi II. izmjena i dopuna UPU Radne zone Marišćina K-2

- Odluka o izradi II. izmjena i dopuna DPU područja osnovne škole

 

Odluke su objavljene u "Službenim novinama Općine Viškovo" br. 12/2018 od 3. srpnja 2018. godine.

Na temelju članka 102. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17), objavljuje se:
 
Izvješće o javnoj raspravi
Na temelju članka 102. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17), objavljuje se:
 
Izvješće o javnoj raspravi
Temeljem  članka 96. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17), dana 31. listopada 2017. godine, objavljuje se:
 
Javna rasprava o Prijedlogu I. Izmjena i dopuna UPU Radne zone Marišćina K-2 (UPU-3)
 

Temeljem  članka 96. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17), dana 09. listopada 2017. godine, objavljuje se:

 
Javna rasprava o prijedlogu UPU sportsko-rekreacijske zone i djela naselja u Ronjgima
 

Temeljem članka 98. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17) na javni uvid stavlja se:

Na temelju članka 102. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13), objavljuje se:
 
Izvješće o javnoj raspravi
 
Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13), obavještavamo javnost da je Općinsko vijeće Općine Viškovo na 32. sjednici održanoj 20. ožujka 2017. godine donijelo:
 
Odluku o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo
 

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13), obavještavamo javnost da je Općinsko vijeće Općine Viškovo na 30. sjednici održanoj 21. prosinca 2016. godine donijelo:

 
Odluku o izradi I. izmjena i dopuna UPU Radne zone Marišćina K-2 (UPU-3)
 

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13), obavještavamo javnost da je Općinsko vijeće Općine Viškovo na 30. sjednici održanoj 21. prosinca 2016. godine donijelo:

 
Odluku o izradi UPU sportsko-rekreacijske zone i djela naselja u Ronjgima
 

Temeljem  članka 96. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13), dana 08. prosinca 2016. godine, objavljuje se:

 
Javna rasprava o prijedlogu I. izmjene i dopune DPU parkirališta Milihovo – DPU 17 
 

Na temelju članka 102. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13), objavljuje se:

Na temelju članka 102. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13), objavljuje se:

 
Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu izmjena i dopuna DPU športsko-rekreacijske zone Halubjan (R-1)
 
  • 1
  • -
  • 2
  • -
  • 3
  • -
  • 4
Pretplati se na Obavijesti