Obavijesti

Temeljem članka 98. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13) na javni uvid stavljaju se:

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13), obavještavamo javnost da je Općinsko vijeće Općine Viškovo na 19. sjednici održanoj 30. studenog 2015. godine donijelo:
 
Odluku o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Društveni centar Viškovo i park Milihovo - DPU 15
 
Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13), obavještavamo javnost da je Općinsko vijeće Općine Viškovo na 18. sjednici održanoj 16. rujna 2015. godine donijelo:
 
Odluku o izradi 1. izmjene  i dopune DPU športsko-rekreacijske zone Halubjan (R-1)
 

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13), obavještavamo javnost da je Općinsko vijeće Općine Viškovo na 18. sjednici održanoj 16. rujna 2015. godine donijelo:

 
Odluku o izradi 1. izmjene i dopune DPU javnog parkirališta Milihovo - DPU 17
 
Na temelju članka 102. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13), objavljuje se:
 
Izvješće o javnoj raspravi  - izmjena i dopuna DPU područja osnovne škole
 
Temeljem  članka 96. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13), dana 18. prosinca 2014. godine, objavljuje se:
 
JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu Izmjena i dopuna DETALJNOG PLANA UREĐENJA DRUŠTVENI CENTAR VIŠKOVO I PARK MILIHOVO /DPU 15/
 
Temeljem  članka 85. stavka 1. i 2. i članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13) i Odluke br. 193/14 Općinske načelnice Općine Viškovo  od  08.07.2014. g., objavljuje se:

 

JAVNA RASPRAVA
o Prijedlogu
II. Izmjena i dopuna
DETALJNOG PLANA UREĐENJA ARK-MIHELIĆ /DPU 18/

  
Javna rasprava provest će se u periodu od  18.07.2014. do  25.07.2014. g.

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju, obaviještavamo javnost o sljedećem:
Temeljem članka 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11), obavještavamo javnost o sljedećem:

  • 1
  • -
  • 2
  • -
  • 3
  • -
  • 4
Pretplati se na Obavijesti