JAVNI UVID - Prijedlog II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo za ponovnu javnu raspravu

Temeljem članka 98. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18) na javni uvid stavlja se:

PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VIŠKOVO (PROMIJENJENI PRIJEDLOG ZA PONOVNU JAVNU RASPRAVU)