Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu 1. izmjena i dopuna UPU Radne zone Marinići-K1

Na temelju članka 102. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17), objavljuje se:

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu 1. izmjena i dopuna UPU Radne zone Marinići K-1

Javna rasprava provedena je u razdoblju od 14.12. do 28.12.2020. godine.