Javni uvid - prijedlog 1. izmjena i dopuna UPU radne zone Marinići K-1

Temeljem članka 98. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) na javni uvid stavlja se 11.12.2020. godine:

Prijedlog 1. izmjena i dopuna UPU radne zone Marinići K-1 /UPU-2/