Obavijest o izradi 2. izmjena i dopuna DPU područja Osnovne škole

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), obavještavamo javnost da je Općinsko vijeće Općine Viškovo na 6. sjednici održanoj dana 27. siječnja 2022. godine donijelo:

Odluku o izradi II. izmjena i dopuna DPU područja Osnovne škole

Odluka je objavljena u "Službenim novinama Općine Viškovo" br. 2/22 od 28. siječnja 2022. godine.