Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu UPU dijela naselja Viškovo: Kapiti-Furićevo-UPU7

Na temelju članka 102. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), objavljuje se:

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu UPU dijela naselja Viškovo: Kapiti-Furićevo-UPU 7

Javna rasprava provedena je u razdoblju od 23.11. do 23.12.2020. godine