Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu II. izmjena i dopuna DPU Športsko rekreacijska zona Halubjan (R-1)

Na temelju članka 102. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), objavljuje se:

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu II. izmjena i dopuna DPU Športsko-rekreacijska zona Halubjan (R-1)

Javna rasprava provedena je u razdoblju od 31.03. do 07.04.2023. godine.