Javna rasprava o Prijedlogu I. izmjena i dopuna UPU naselja Viškovo N1-1 /UPU-1/

Temeljem članka 96. stavka 3. i 4. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13, 65/17), objavljuje se:

Javna rasprava o Prijedlogu I. izmjena i dopuna UPU naselja Viškovo N1-1 /UPU-1/