Obavijest o izradi - UPU groblja Ćikovina G-2 - UPU 19

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), obavještavamo javnost da je Općinsko vijeće Općine Viškovo na 10. sjednici održanoj dana 21. srpnja 2022. godine donijelo:

Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja Groblja Ćikovina G-2 - UPU 19

Odluka je objavljena u "Službenim novinama Općine Viškovo" br. 13/22 od 22. srpnja 2022. godine.