Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu I. izmjena i dopuna UPU naselja Viškovo N1-1 (UPU-1)

Na temelju članka 102. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17), objavljuje se:

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu I. izmjena i dopuna UPU naselja Viškovo N1-1 (UPU-1)

Javna rasprava provedena je u razdoblju od 02.02. do 16.02.2021. godine.