Proračun Općine Viškovo za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

PRORAČUNSKI DOKUMENTI

Općinsko vijeće Općine Viškovo donijelo je dana 16. prosinca 2021. godine sljedeće dokumente ("Službene novine Općine Viškovo", br. 19/21.): 

Proračun Općine Viškovo za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Obrazloženje Proračuna Općine Viškovo za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2022. godinu

 

Općinskom vijeću Općine Viškovo podneseni su dana 15. studenog 2021. godine na donošenje sljedeći dokumenti:

Prijedlog Proračuna Općine Viškovo za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Obrazloženje uz prijedlog Proračuna Općine Viškovo za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2022. godinu 

 

PRORAČUNSKI VODIČ ZA GRAĐANE OPĆINE VIŠKOVO ZA RAZDOBLJE OD 2022. DO 2024. GODINE

Proračun u malom Općine Viškovo za 2022. godinu

 

DJEČJI PRORAČUN OPĆINE VIŠKOVO ZA RAZDOBLJE OD 2022. DO 2024. GODINE

Dječji proračun Općine Viškovo za razdoblje od 2022. do 2024. godine 

Obrazloženje uz Dječji proračun Općine Viškovo za razdoblje od 2022. do 2024. godine

 

IZVJEŠTAJI O IZVRŠENJU PRORAČUNA I FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI OPĆINE VIŠKOVO ZA 2022. GODINU

Općinsko vijeće Općine Viškovo donijelo je dana 3. studenog 2022. godine sljedeće dokumente ("Službene novine Općine Viškovo", br. 18/22.): 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu s obrazloženjem
Polugodišnji izvještaj o izvršenju općeg i posebnog dijela Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu

 

Općinskom vijeću Općine Viškovo podneseni su dana 28. rujna 2022. godine na razmatranje i donošenje sljedeći dokumenti:

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2022. godinu s obrazloženjem

Polugodišnji izvještaj o izvršenju općeg i posebnog dijela Proračuna Općine Viškovo za 2022. godinu