Početna

24.12.2020

Na temelju članka  49. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18. i 2/20.) i članka 30. stavka 1. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj:11/15. i 7/20.), Općinska načelnica Općine Viškovo dana 22. prosinca 2020. godine donijela je slijedeću

ODLUKU br.2 o odobravanju financijskih sredstava za provedbu programa/projekata iz područja kulture područja u 2020. godini

22.12.2020

Temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj: 26/15.), Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Viškovo (Službene novine Općine Viškovo broj: 11/15 i 7/20.) i Poslovnika o radu Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za predlaganje programa javnih potreba u kulturi i ostalim društvenim područjima Općine Viškovo za 2020. godinu od 08. svibnja 2020. godine, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za predlaganje programa javnih potreba u kulturi i ostalim društvenim područjima Općine Viškovo za 2020. godinu, nakon provedene ocjene ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta natječaja u područjima kulture i ostalim društvenim područjima dana 15. prosinca 2020. godine donosi 

ODLUKU o ispunjavanju propisanih (formalnih) uvjeta natječaja prijavljenih programa/projekata za 2020. godinu

22.12.2020

Od 23. prosinca 2020. godine do 8. siječnja 2021.godine na snazi je Odluka o zabrani napuštanja županije prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj. 

Stožer civilne zaštite Primorsko – goranske županije temeljem Upute za primjenu Odluke o zabrani napuštanja područja županije prema mjestu prebivališta ili boravišta u RH ima ovlaštenje za izdavanje e-Propusnica za osobe koje imaju prebivalište ili boravište na području Primorsko – goranske županije i napuštaju područje županije u slijedećim slučajevima;

 1. Pacijente koji zahtijevaju medicinsku skrb 
 2. Putovanja na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće

Ad. 1.) E-Propusnice se izdaju za pacijente i osobe koje se nalaze u pratnji ili prevoze osobe kojima je potrebna medicinska skrb
Ad. 2.) E-Propusnice se izdaju osobama koje obavljaju neophodnih poslovne obaveze izvan područja Primorsko – goranske županije, a koje se ne odnose na osobe navedene u čl. II. Odluke o zabrani napuštanja županije prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj (toč. a, b, c, f i g – koriste potvrdu, Prilog 2 ) 

Stožer civilne zaštite Primorsko – goranske županije izdavati će e-Propusnice putem;
 A) Sustava e-Propusnice (https://epropusnice.gov.hr/)
 B) Elektronske pošte; propusnice@pgz.hr (Kontakt tel. 051/351 724)

 Ad. A) Proces izdavanja e-Propusnice:

• U internetskom pregledniku upišite adresu https://epropusnice.gov.hr 
• Odaberite listu vjerodajnica, kao i prilikom svakog drugog pristupa sustavu 
• Potvrdite svoje podatke 
• Ulaskom u korisničko sučelje, izaberite jednu od opcija: zahtjev za propusnicom, pregled propusnica ili pregled zahtjeva
• Ukoliko želite predati zahtjev za izdavanjem propusnice, ispunite tražene podatke te potvrdite zahtjev 
• Nakon odobrenja, vaša e-Propusnica bit će vidljiva u pdf formatu

Ad. B) Zahtjevi elektroničkom poštom se dostavljaju iznimno i moraju sadržavati sljedeće podatke: Ime i prezime, OiB, adresa stanovanja (ulica i kućni broj, mjesto/grad, županija), relacija putovanja (mjesto/ grad polazišta i mjesto/grad odredišta putovanja) i obrazloženje opravdanosti zahtjeva. 

Za ostale neophodne slučajeve napuštanja područja Primorsko – goranske županije (Odlasci na sportska natjecanja i treninge koji nisu obustavljeni, odlazak u hotele ili druge smještajne objekte za koje su izvršene uplate najkasnije do dana stupanja na snagu Odluke (23.12.2020. godine), omogućavanje izvršenja sudskih odluka koje se odnose na pravo roditelja na provođenje vikenda ili praznika sa svojom djecom, odlazak na sahranu člana uže obitelji, povratak ili neodgodivi put u inozemstvo i dr.) e-Propusnice će izdavati Ravnateljstvo civilne zaštite Republike Hrvatske (Kontakt e-mail; propusnica@civilna-zastita.hr).

15.12.2020

Hrvatske Šume uputile su obavijest da je izrađen Program gospodarenja gospodarskom jedinicom "Potplanina" s planom upravljanja područjem ekološke mreže.

Dana 16. prosinca 2020. godine od 09.00 do 18.00 sati u prostorijama Šumarije Rijeka održat će se javna rasprava o podacima za Plan upravljanja gospodarskom jedinicom  "Potplanina".

Obavijest Hrvatskih šuma

02.12.2020

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18), u skladu sa čl. 3. i 8. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora Općine Viškovo („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 6/10 i „Službene novine Općine Viškovo“ broj 22/19), i odredbama Odluke o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 32/10),Općinska načelnica Općine Viškovo dana 2. prosinca 2020.  godine, raspisuje

NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora

30.10.2020

Temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj: 26/15.), Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Viškovo (Službene novine Općine Viškovo broj: 11/15 i 7/20.) i Poslovnika o radu Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za predlaganje programa javnih potreba u kulturi i ostalim društvenim područjima Općine Viškovo za 2020. godinu od 08. svibnja 2020. godine, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za predlaganje programa javnih potreba u kulturi i ostalim društvenim područjima Općine Viškovo za 2020. godinu, nakon provedene ocjene ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta natječaja u područjima kulture i ostalim društvenim područjima dana ¬¬30. listopada 2020. godine donosi:

Odluku o ispunjavanju propisanih (formalnih) uvjeta natječaja prijavljenih programa/projekata za 2020. godinu – drugi krug

09.11.2020

Na temelju članka 48. Zakona o jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19.), članka 4. stavak 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17), članka 49. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18. i 2/20.), te sukladno Odlukama, Uputama te preporukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, Općinska načelnica Općine Viškovo dana 9. studenog 2020. godine donosi sljedeću 

Odluku o  načinu i uvjetima korištenja prostora u vlasništvu Općine Viškovo u tijeku trajanja pandemije Covid-19

02.09.2020

Obavještavaju se roditelji čija su djeca upisana u prvi razred osnovnih škola (osim O.Š. Sv. Matej) u školskoj godini 2020/2021., a koji su se javili na Javni poziv za dodjelu poklon paketa „prvašićima“ i ostvaruju pravo na dodjelu poklon paketa, da isti mogu podignuti u pisarnici Općine Viškovo,  Vozišće 3, u uredovno radno vrijeme od 7. do 18. rujna 2020. godine.

Molimo roditelje koji nisu dostavili potvrde o upisu u prvi razred da istu dostave na dan preuzimanja poklon paketa.

Prvašiće Osnovne škole Sveti Matej poklon paketi čekati će u školskim klupama prvog dana nove školske godine.

UREDOVNO RADNO VRIJEME
Ponedjeljak, srijeda i četvrtak     08.30 - 10.30
Utorak     15.00 - 17.00

Osim prava na prigodni poklon paket djeca koja su upisana u prvi razred osnovnih škola imaju pravo na besplatan upis u Javnu ustanovu Narodnu knjižnicu i čitaonicu Halubajska zora.

21.08.2020

U  petak, 21. kolovoza 2020. godine na Spomenik u parku ispred groblja Viškovo položeni su vijenci i zapaljene svijeće povodom Europskog dana sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima- nacizma, fašizma i komunizma.

Polaganju vijenaca prisustvovao je zamjenik Općinske načelnice Denis Mladenić sa suradnicima i predstavnici Odbora za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji. Svijeće su također zapalili i predstavnici  Udruge udovica hrvatskih branitelja Domovinskog rata i mještani.

06.08.2020

Na temelju točke 8. Javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje tijekom 2020. godine (KLASA: 351-02/20-01/02, URBROJ: 2170-09-06/05-20-2 od 18. veljače 2020. godine, dalje u tekstu Jani poziv) Općinska načelnica Općine Viškovo donosi Odluku o rezultatima Javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje tijekom 2020. godine br. 4/2020.

04.08.2020

U  utorak, 4. kolovoza 2020. godine na Spomen obilježje branitelja u Domovinskom ratu položeni su vijenci i zapaljene svijeće povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja.

Polaganju vijenaca prisustvovala je delegacija Općine Viškovo te članovi Općinskog vijeća Općine Viškovo. Svijeće su također zapalili i predstavnici  Udruge antifašista i antifašističkih boraca Viškovo.

31.07.2020

U srijedu, 29. srpnja 2020. godine, elektronskim putem održana je 40. sjednica Općinskog vijeća Općine Viškovo sa čak 30 točaka dnevnog reda.

Osim mogobrojnih izvješća koja su se sukladno zakonskoj regulativi našla na dnevnom redu, Općinskom vijeću upućene su i važne odluke.

Jedna od njih je svakako Odluka o sufinanciranju nabavke radnih bilježnica za učenike osnovnih škola. Naime, Općina Viškovo drugu godinu za redom nastavlja sa pokrivanjem troškova  za radne bilježnice, a usvojenom odlukom roditeljima djece školske dobi financijski će se olakšati nabavka potrebnog materijala za obvezne i izborne predmete.

Izmjenom  Odluke o općinskim porezima učinjene su dodatne mjere vezano uz otklanjanje posljedica epidemije virusa COVID-19 te je ukinuta obveza plaćanja poreza na potrošnju. Ugostiteljska djelatnost je jedna od najviše pogođenih ovom krizom, stoga je ovo još jedan doprinos u okviru mogućnosti kojima Općina Viškovo raspolaže, međutim suladno zakonskim odredbama primjena ove odluke počinje od 1. siječnja 2021. godine.

Jedna od važnijih odluka su svakako 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo obzirom da su tim izmjenama planirana sredstva za brojne aktivnosti, ali i nastavak velikih projekata. Važno je istaknuti da su ovim izmjenama planirana sredstva za uređenje prostora za pedijatrijsku ordinaciju, čime će se stvoriti osnovni preduvjeti za osiguravanje pedijatra na Viškovu.

Usvojenim rebalansom Proračuna predviđen je nastavak financiranja velikih započetih projekata kao što su rekonstrukcija ceste Mladenići Ronjgi, proširenje groblja, izgradnja dječjeg vrtića Marčelji, početak radova odnosno priprema terena za igralište uz novu osnovnu školu Marinići, uređenje javne površine Marinići te osiguranje sredstava za nabavu opreme buduće tržnice, kao i nastavak financiranja nabave novog vatrogasnog vozila za DVD Halubjan.

Povećanje subvencija Komunalnom društvu Autotrolej također je jedna od stavki 1. Izmjena i dopuna Proračuna. Naime, još jedna od posljedica epidemije COVID – 19 je izmjena u režimu obavljanja javnog prijevoza što je utjecalo na reducirani broj vožnji i putnika i dovelo u poteškoće KD Autotrolej, a Općina Viškovo kao jedan od suvlasnika ovim izmjenama je poduzela mjere za očuvanje sustava javnog prijevoza i radnih mjesta.

Osim toga, ovim rebalansom je dodatno pređviđen i niz manjih projekata poput uređenja javnih površina i dječjih igrališta, nabavka novih autobusnih čekaonica i dodatne komunalne opreme, a sve za  ugodniji svakodnevni život mještana.

Sjednici se odazvalo svih 17 članova Vijeća, te su usvojene sve predložene odluke.

31.07.2020

Obavještavamo roditelje koji su predali zahtjev za sufinanciranje smještaja djeteta u predškolskoj ustanovi i obrtu registriranom za djelatnost dadilja da je započelo izdavanje rješenja za subvencije i to redosljedom pristiglih zahtjeva,  a koje smo sukladno čl. 101 Zakona o općem upravnom postupku dužni riješiti u roku od 30 dana.

28.07.2020

U ponedjeljak 27.7.2020. godine, u Domu Marinići, održala se kreativna radionica naziva  „Dan bez plastičnih vrećica“, koja je održana u sklopu projekta „Viškovo reciklira“.

Ovo je bila samo jedna u nizu izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom koju je Općina Viškovo provela u sklopu ovog projekta s ciljem isticanja važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta. 

Na radionici je zajedno s polaznicima prisustvovala i zamjenica Općinske načelnice Snježana Podobnik sa suradnicima. Voditeljica radionice Tanja Blašković pokazala je kako izraditi pernice, torbe i nesesere od plastičnih vrećica, a polaznici radionice naučili su kako na jednostavan i zabavan način izraditi unikatne uporabne predmete, a istovremeno čuvati okoliš.

Projekt „Viškovo reciklira“ sufinancira se sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda te se provodi u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

 

22.07.2020

Od 22. srpnja 2020. godine uvodi se privremena prometna regulacija na kružnom raskrižju na Marinićima, koje se preko čvora Štefani spaja na Novu cestu, koja spaja grad Rijeku i Marišćinu zbog izvođenja građevinskih radova na novom kanalizacijskom priključku. Završetak ovih radova očekuje se najkasnije do 29. srpnja 2020.

Radovi će se izvoditi u 2 faze. Tijekom svake od njih promet će se privremeno odvijati kako slijedi:

1. FAZA

- radovi će se izvoditi na na sjevernom izlazu iz kružnog raskrižja

- za to vrijeme neće se moći prometovati u smjeru Pehlin –  Viškovo. Na predmetnom kružnom raskrižju vozila iz smjera Pehlina će se privremeno preusmjeravati preko čvora Štefani na Novu cestu (koja spaja grad Rijeku i Marišćinu).

- promet iz smjera Viškova odvijati će se bez ograničenja, postojećom trasom prometovanja kroz predmetno kružno raskrižje

- promet iz smjera Štefani odvijat će se samo u smjeru prema Pehlinu 

2. FAZA

- radovi će se izvoditi na sjevernom ulazu u kružno raskrižje

- promet iz smjera Pehlina odvijat će se bez ograničenja,  postojećom trasom prometovanja kroz predmetno kružno raskrižje

- prometovanje iz smjera Viškova na predmetnom kružnom raskrižju neće biti moguće te će se zbog toga sav promet iz smjera Viškova već na kružnom raskrižju kod Plodina preusmjeriti na Novu cestu. Slijedeći mogući obilazak, iz predmetnog smjera kretanja, je na raskrižju Marinići – Stupari, dalje Tibljaškom cestom prema Škurinju

- promet iz smjera Štefani odvijat će se bez ograničenja,  postojećom trasom prometovanja kroz predmetno kružno raskrižje.

Brzina kretanja vozila kroz zonu izvođenja radova ograničiti će se na 30 km/h.

Zbog privremene regulacije prometa mijenja se privremeno i trasa prometovanja linija 20 i 21 i to od srijede, 22.7.2020. godine od 8:00 sati. 

Autobusne linije 20 i 21, tijekom cijelog vremena izvođenja radova, prometovat će privremenom trasom: Podmurvice - Rujevica – Nova cesta - kružno raskrižje kod Plodina i dalje redovitom trasom prema Viškovu i obrnuto. 

Iz smjera Nove ceste, privremena autobusna stajališta za linije 20 i 21 će se uspostaviti neposredno prije dolaska na kružno raskrižje kod Plodina.

Obavijest o privremenim autobusnim linijama može se pronaći na web stranici Autotroleja.

Mole se vozači da povećaju oprez i poštuju privremenu regulaciju prometa.

PRIKAZ PODRUČJA RADOVA

LOKACIJE PRIVREMENIH STAJALIŠTA

20.07.2020

U ponedjeljak 27.7.2020. godine, u vremenu od 12 do 14 sati u Domu Marinići, Marinići 9 (1. kat) održati će se kreativna radionica uz voditeljicu Tanju Blašković.

Na radionici će se uzrađivati pernice i neseseri od plastičnih vrećica.

Obzirom na propisane epidemiološke mjere, ograničen je broj polaznika te je obvezna prijava najkasnije do četvrtka 23.7.2020. godine na e-mail: jasmina.fabac@opcina-viskovo.hr ili 091/8395593

Više: Plakat

29.05.2020

U petak, 29. svibnja 2020. godine na Spomen obilježje branitelja u Domovinskom ratu položeni su vijenci i zapaljene svijeće povodom Dana državnosti.

Polaganju vijenaca prisustvovali su zamjenici Općinske načelnice Sježana Podobnik i Denis Mladenić, Predsjednica Općinskog vijeća Općine Viškovo Ksenija Žauhar i općinski vijećnici.

Svijeće su također zapalili i predstavnici Udruge roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata PGŽ, Udruge udovica poginulih branitelja Domovinskog rata PGŽ, Udruga Specijalne policije iz Domovinskog rata „Ajkula“  te predstavnici Udruge antifašista i antifašističkih boraca Viškovo.

29.05.2020

Od 1. lipnja do 31. kolovoza općinska uprava radi prema ljetnom radnom vremenu:

- ponedjeljak i srijeda  od 7,00 do 15,00 sati

- utorak od 7,00 do 17,00 sati

- četvrtak od 07,00 do 14,00 sati

- petak od 07,00 do 14,00 sati

Odluka o radnom vremenu i uredovnim danima općinske uprave Općine Viškovo

29.05.2020

Lijepo vrijeme i topliji dani odlična su prilika za rekreaciju u prirodi i istraživanje ljepota Viškova, a idealan način za to upravo je vožnja biciklom. 

Od 29. svibnja 2020. godine na raspolaganju Vam je HALUbike, javni servis najma i korištenja bicikala u Općini Viškovo. HALUbike terminali dostupni su na parkiralištu Milihovo te u Ronjgima, a birati možete između ukupno 20 brdskih i električnih bicikli. Moguće ih je unajmiti izravno na lokaciji HALUbike terminala putem QRPay koda. Dodatne informacije mogu se pronaći i na web stranici http://halubike.hr/ ili na www.visitviskovo.hr

 

26.05.2020

Zaštita zdravlja žena jedan je od prioritenih zadataka zdravstvene zaštite, a mjere za unaprijeđenje i očuvanje njihovog zdravlja, osobito u fertilno doba, spada u preventivu visokog ranga.

U organizaciji Općine Viškovo, u prostorijama vijećnice Općine Viškovo na adresi Saršoni 19, provoditi će se tečaj pripreme trudnica za porod i roditeljsku funkciju.Glavni ciljevi tečaja su smanjiti tjeskobu i strahove trudnica te podučiti ih motoričkim i respiratornim vještinama kako bi se olakšao porod.

Pretplati se na Početna