Radovi na izgradnji vodovodnog ogranka Saršoni 51 i 52

U tijeku su radovi na izgradnji vodovodnog ogranka Saršoni 51 i 52, a predviđeni završetak radova je 70 kalendarskih dana. Za vrijeme građenja 173 metra vodovodnog ogranka, profila DN 100 mm, lokalna cesta se zatvara za promet vozilima, a pješački promet i prilaz objektima biti će omogućen za cijelo vrijeme trajanja radova. U slučaju potrebe izvođač radova će osigurati kolni pristup interventnim vozilima.
Ukupna vrijednost investicije je 511.098,00 kn bez PDV-a, od čega se iznos od 492.498,00 kn odnosi na radove a iznos od 18.600,00 kn na nadzor te koordinatora II.