Proračun Općine Viškovo za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

PRORAČUNSKI DOKUMENTI

Općinsko vijeće Općine Viškovo donijelo je dana 30. studenoga 2023. godine sljedeće dokumente ("Službene novine Općine Viškovo", br. 16/23.): 

VODIČ ZA GRAĐANE O 2. IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OPĆINE VIŠKOVO ZA 2023. GODINU

2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Obrazloženje uz 2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

2. Izmjene i dopune Odluke izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2023. godinu

 

Općinsko vijeće Općine Viškovo donijelo je dana 27. srpnja 2023. godine sljedeće dokumente ("Službene novine Općine Viškovo", br. 10/23.): 

VODIČ ZA GRAĐANE O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OPĆINE VIŠKOVO ZA 2023. GODINU

1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Obrazloženje uz 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

1. Izmjene i dopune Odluke izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2023. godinu

 

Općinsko vijeće Općine Viškovo donijelo je dana 15. prosinca 2022. godine sljedeće dokumente ("Službene novine Općine Viškovo", br. 21/22.): 

Proračun Općine Viškovo za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Obrazloženje Proračuna Općine Viškovo za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2023. godinu 

 

Općinskom vijeću Općine Viškovo podneseni su dana 15. studenog 2022. godine na razmatranje i donošenje sljedeći dokumenti:

Prijedlog Proračuna Općine Viškovo za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Prijedlog Proračuna Općine Viškovo za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu- sažetak u kunama

Obrazloženje uz prijedlog Proračuna Općine Viškovo za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2023. godinu 

 

PRORAČUNSKI VODIČ ZA GRAĐANE OPĆINE VIŠKOVO ZA RAZDOBLJE OD 2023. DO 2025. GODINE

Proračun u malom Općine Viškovo za 2023. godinu (pdf)

 

DJEČJI PRORAČUN OPĆINE VIŠKOVO ZA RAZDOBLJE OD 2023. DO 2025. GODINE

Dječji proračun Općine Viškovo za razdoblje od 2023. do 2025. godine (pdf)

Dječji proračun Općine Viškovo za razdoblje od 2023. do 2025. godine (xls)

Obrazloženje uz Dječji proračun Općine Viškovo za razdoblje od 2023. do 2025. godine (word)

 

IZVJEŠTAJI O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VIŠKOVO ZA 2023. GODINU

Općinskom vijeću Općine Viškovo podneseni su dana 29. rujna 2023. godine na razmatranje i donošenje sljedeći dokumenti:

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2023. godinu s obrazloženjem

Polugodišnji izvještaj o izvršenju općeg i posebnog dijela Proračuna Općine Viškovo za 2023. godinu

Općinsko vijeće Općine Viškovo donijelo je dana 26. listopada 2023. godine sljedeće dokumente: 

Vodič za građane o polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2023. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2023. godinu s obrazloženjem

Polugodišnji izvještaj o izvršenju općeg i posebnog dijela Proračuna Općine Viškovo za 2023. godinu

 

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI OPĆINE VIŠKOVO ZA 2023. GODINU

Godišnji financijski izvještaji Općine Viškovo za 2023. godinu (razina 22) predani su nadležnim tijelima dana 14. veljače 2024. godine i sastoje se od:

Financijski izvještaji Općine Viškovo za razdoblje 01.01. do 31.12.2023. godine (xls)

Ovjerena referentna stranica

Bilješke uz godišnje financijske izvještaje Općine Viškovo za razdoblje 01.01. do 31.12.2023. godine (docx)

Obvezne bilješke uz godišnje financijske izvještaje Općine Viškovo za razdoblje 01.01. do 31.12.2023. godine (docx)

 

KONSOLIDIRANI GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI OPĆINE VIŠKOVO ZA 2023. GODINU

Konsolidirani godišnji financijski izvještaji Općine Viškovo za 2023. godinu (razina 23) predani su nadležnim tijelima dana 27. veljače 2024. godine i sastoje se od:

Konsolidirani godišnji financijski izvještaji Općine Viškovo za razdoblje 01.01. do 31.12.2023. godine (xls)

Ovjerena referentna stranica (pdf)

Bilješke uz konsolidirane godišnje financijske izvještaje Općine Viškovo za razdoblje 01.01. do 31.12.2023. godine (docx)

Obvezne bilješke uz konsolidirane godišnje financijske izvještaje Općine Viškovo za razdoblje 01.01. do 31.12.2023. godine (docx