Natječaji

09.06.2020

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 112/19.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu stručnog suradnika za obračun proračunskih prihoda u Jedinstveni upravni odjel objavljuje slijedeću:

OBAVIJEST O VREMENU ODRŽAVANJA INTERVJUA KANDIDATA/KANDIDATKINJA

03.06.2020

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 112/19.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu stručnog suradnika za obračun proračunskih prihoda u Jedinstveni upravni odjel objavljuje slijedeću:

OBAVIJEST O VREMENU ODRŽAVANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA/KANDIDATKINJA

27.05.2020

Na temelju članka 17. i članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.)i Plana prijma u službu u Općinu Viškovo za 2020. godinu(„Službene novine Općine Viškovo“ broj: 1/20 i 4/20) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjelaOpćine Viškovo raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo

Viši stručni suradnik  za održavanje objekata javne i društvene namjene, zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom, poslove zaštite na radu i zaštite od požara– 1 izvršitelj

Podaci vezani uz natječaj za prijam u službu

26.05.2020

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 112/19.), Povjerenstvo za provedbu natječaja  za prijam u službu Voditelja Odsjeka za upravljanje i održavanje komunalne infrastrukture, javnih i društvenih objekata, zaštitu okoliša, gospodarenje otpadom i poslove komunalnih djelatnosti u Jedinstveni upravni odjel objavljuje slijedeću:

OBAVIJEST O VREMENU ODRŽAVANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI

PRAVILA I POSTUPAK PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI

21.05.2020

Temeljem prethodne suglasnosti Nadzornog odbora, direktor Komunalnog društva Viškovo d.o.o, donosi dana 20. svibnja 2020. godine Odluku o objavi natječaja za primanje 3 radnika/ce u radni odnos na određeno vrijeme.
1. Sukladno Planu rada i financijskog plana poslovanja Komunalnog društva Viškovo d.o.o. za 2020. godinu raspisuje se natječaj za radna mjesta kako slijedi:

RADNO MJESTO: Komunalni radnik 2 (pometanje, zelene površine, na održavanju cesta i javnih površina) (M/Ž)-određeno vrijeme na 6 mjeseci
BROJ IZVRŠITELJA: 3
UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA:
-I ili II. stupanj stručne spreme (OŠ ili PKV),
-nije potrebno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima,
-položen ispit za rukovanje alatom i opremom, ili izjava da će isto položiti,
PROBNI RAD: 3 mjeseca
POSEBNI UVJETI: Vozačka dozvola B kategorije

Tekst natječaja s opisom i popisom poslova dostupan je na sljedećoj poveznici:

NATJEČAJ

15.05.2020

Na temelju članka 17. i članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) i Plana prijma u službu u Općinu Viškovo za 2020. godinu („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 1/20 i 4/20) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo raspisuje Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo

TEKST NATJEČAJA

PODATCI UZ NATJEČAJ

15.05.2020

Na temelju članka 17. i članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) i Plana prijma u službu u Općinu Viškovo za 2020. godinu („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 1/20 i 4/20) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo raspisuje Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo

TEKST NATJEČAJA

PODATCI UZ NATJEČAJ

14.05.2020

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 112/19.), Povjerenstvo za provedbu natječaja  za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za održavanje objekata javne i  društvene namjene, zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom, poslove zaštite na radu i zaštite od požara u Jedinstveni upravni odjel objavljuje slijedeću

OBAVIJEST O VREMENU ODRŽAVANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI

PRAVILA I POSTUPAK PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI

08.05.2020

Na temelju članka 17. i članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) i Plana prijma u službu u Općinu Viškovo za 2020. godinu („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 1/20 i 4/20) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo raspisuje Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo

TEKST NATJEČAJA

04.05.2020

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo, temeljem članka 24. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19), donosi Odluku o poništenju natječaja za prijam u službu

ODLUKA O PONIŠTENJU NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU

29.04.2020

Na temelju članka 17. i članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) i Plana prijma u službu u Općinu Viškovo za 2020. godinu („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 1/20 i 4/20) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo raspisuje Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo

TEKST NATJEČAJA

PODATCI UZ NATJEČAJ

29.04.2020

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za izbor voditelja Odsjeka za upravljanje i održavanje komunalne infrastrukture, javnih i društvenih objekata, zaštitu okoliša, gospodarenje otpadom i poslove komunalnih djelatnosti u Jedinstveni upravni odjel objavljuje

OBAVIJEST O VREMENU ODRŽAVANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA/KANDIDATKINJA

PRAVILA I POSTUPAK PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA/KANDIDATKINJA

03.04.2020

Na temelju članka 17. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj: 86/08., 61/11., 4/18., i 112/19.) i Plana prijma u službu u Općinu Viškovo za 2020. godinu ("Službene novine Općine Viškovo" broj: 1/20 i 4/20) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo raspisuje Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo

Tekst natječaja

Podatci uz natječaj

09.03.2020

Obavještavamo sve zainteresirane da je na temelju Odluke Općinske načelnice o prodaji zemljišta i raspisivanju javnog natječaja, KLASA 940-01/19-01/29, URBROJ 2170-09-06/11-20-08, a u skladu s odredbama Odluke o stjecanju nekretnina, raspolaganju i upravljanju nekretninama ("Službene novine Primorsko - goranske županije“ broj 22/97, 25/97), dana 06. ožujka 2020. godine raspisan Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta.

TEKST NATJEČAJA

Na radno mjesto višeg stručnog suradnika za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture, temeljem oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme, objavljenog na internet stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 25. studenog 2019. godine, izabrana je kandidatkinja Rosanda Ivetić Salopek, magistra inženjerka građevinarstva.      

14.01.2020

Temeljem prethodne suglasnosti Nadzornog odbora, direktor Komunalnog društva Viškovo, donosi 13. siječnja 2020. godine Odluku o objavi natječaja za primanje radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

TEKST NATJEČAJA

02.01.2020

U Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo, Odsjek ureda načelnika, u svojstvu vježbenika, radi osposobljavanja za poslove radnog mjesta upravnog referenta na određeno vrijeme od 12 mjeseci, temeljem natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 109/19, izabrana je kandidatkinja Iva Klić Juretić.      

16.12.2019

Obavještavamo sve zainteresirane da je dana 15. prosinca 2019. godine na temelju Odluke Općinskog načelnika o raspisivanju natječaja za davanje u zakup zemljišta radi postavljanja reklamnih panoa, KLASA 372-03/19-01/07, URBROJ 2170-09-06/11-19-02, a u skladu s odredbama Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina na području Općine Viškovo za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 18/08), raspisan javni natječaj za davanje u zakup zemljišta radi postavljanja reklamnih panoa. 

Pretplati se na Natječaji