Odluka o poništenju natječaja za zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 49. Statuta Općine Viškovo ("Službene novine Općine Viškovo" broj 3/18., 2/20. i 4/21.) i članka 3. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Viškovo ("S. veljače lužbene novine Općine Viškovo" broj 6/10. i "Službene novine Općine Viškovo" broj 22/19.) na prijedlog Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora, Općinska načelnica Općine Viškovo dana 8. veljače 2022. godine donosi:

Odluku o poništenju natječaja za zakup poslovnog prostora koji se nalazi neposredno uz zgradu Doma Marinići