Natječaji

02.01.2020

U Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo, Odsjek ureda načelnika, u svojstvu vježbenika, radi osposobljavanja za poslove radnog mjesta upravnog referenta na određeno vrijeme od 12 mjeseci, temeljem natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 109/19, izabrana je kandidatkinja Iva Klić Juretić.      

16.12.2019

Obavještavamo sve zainteresirane da je dana 15. prosinca 2019. godine na temelju Odluke Općinskog načelnika o raspisivanju natječaja za davanje u zakup zemljišta radi postavljanja reklamnih panoa, KLASA 372-03/19-01/07, URBROJ 2170-09-06/11-19-02, a u skladu s odredbama Odluke o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina na području Općine Viškovo za postavljanje privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 18/08), raspisan javni natječaj za davanje u zakup zemljišta radi postavljanja reklamnih panoa. 

12.12.2019

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture u Jedinstveni upravni odjel objavljuje

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI 

PRAVILA I POSTUPAK PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI 

05.12.2019

Povjerenstvo za provedbu natječaja za izbor vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo objavljuje obavijest o vremenu održavanja intervjua kandidata/kandidatkinja 

OBAVIJEST O VREMENU ODRŽAVANJA INTERVJUA KANDIDATA/KANDIDATKINJA

28.11.2019

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo objavljuje obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti i uputu o pravilima provođenja postupka prethodne provjere znanja i sposobnosti.

OBAVIJEST O VREMENU ODRŽAVANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI

PRAVILA POSTUPKA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI

25.11.2019

Na temelju članka 19. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11. i 4/18.) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo radi privremenog povećanja opsega posla

25.11.2019

Na temelju članka 19. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11. i 4/18.) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo 

14.11.2019

Na temelju članka 19. i članka 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11. i 4/18.) i Plana prijma u službu u Općinu Viškovo za 2019. godinu („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 1/19. , 8/19. ,10/19 i 16/19.) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo 

Podaci vezani uz natječaj za prijam u službu vježbenika  u Jedinstveni upravni odjel 

29.10.2019

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže odsutnog službenika na radno mjesto Višeg stručnog suradnika za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture objavljuje obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti i uputu o pravilima provođenja postupka prethodne provjere znanja i sposobnosti.

OBAVIJEST O VREMENU ODRŽAVANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI

28.10.2019

Na temelju Odluke br. 2-2/19 sa 2. sjednice, Nadzorni odbor Komunalnog društva  Viškovo d.o.o. raspisuje:

NATJEČAJ za izbor i imenovanje člana Uprave Komunalnog društva Viškovo d.o.o.

14.10.2019

Na temelju članka 19. i članka 29.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11. i 4/18.)  pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo raspisuje:

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo radi zamjene duže odsutnog službenika

Podaci uz natječaj

16.09.2019

Na temelju članka 19. i članka 86.  Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11. i 4/18.) i Plana prijma u službu u Općinu Viškovo za 2019. godinu („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 1/19. , 8/19.,10/19. i 16/19.) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo raspisuje:

Javni natječaj za prijam u službu vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo za poslove radnog mj. upravnog referenta

Podaci uz natječaj

12.09.2019

Na radno mjesto višeg stručnog suradnika za odnose s javnošću, temeljem natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme, objavljenog u Narodnim novinama broj 72/19, izabran je kandidat GRACIJANO GREGOROVIĆ, stručni specijalist poduzetništva.    

23.08.2019

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za odnose s javnošću (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) objavljuje sljedeću

OBAVIJEST O VREMENU ODRŽAVANJA INTERVJUA KANDIDATA/KANDIDATKINJE

14.08.2019

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18.), Povjerenstvo za provedbu natječaja za izbor višeg stručnog suradnika/ce za odnose s javnošću u Jedinstveni upravi odjel objavljuje slijedeću:

OBAVIJEST O VREMENU ODRŽAVANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA/KANDIDATKINJA

PRAVILA I POSTUPAK PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI

31.07.2019

Na temelju članka 17. i članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11. i 4/18.) i Plana prijma u službu u Općinu Viškovo za 2019. godinu („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 1/19. , 8/19. i 10/19) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo raspisuje

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo 

Podaci uz natječaj

Pretplati se na Natječaji