Proračun Općine Viškovo za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

UVODNA RIJEČ OPĆINSKE NAČELNICE

Proračun u malom Općine Viškovo za 2021. godinu

 

Općinsko vijeće Općine Viškovo donijelo je dana 16. prosinca 2021. godine sljedeće dokumente ("Službene novine Općine Viškovo" br. 19/21.): 

2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu 

Obrazloženje uz 2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

2. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Viškovo za razdoblje 2021. - 2023. godine 

Odluku o 2. Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu

 

Općinsko vijeće Općine Viškovo donijelo je dana 31. ožujka 2021. godine sljedeće dokumente ("Službene novine Općine Viškovo" br.  7/21): 

1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu 

Obrazloženje uz 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

1. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Viškovo za razdoblje 2021. - 2023. godine 

Odluku o 1. Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu

 

Općinsko vijeće Općine Viškovo donijelo je dana 17. prosinca 2020. godine sljedeće dokumente ("Službene novine Općine Viškovo", br. 14/20.): 

Proračun Općine Viškovo za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Obrazloženje Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu

Plan razvojnih programa za razdoblje od 2021. do 2023. godine

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu

 

Općinskom vijeću Općine Viškovo podneseni su dana 13. studenog 2020. godine na donošenje sljedeći dokumenti:

Prijedlog Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Obrazloženje uz prijedlog Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Prijedlog Plana razvojnih programa za razdoblje od 2021. do 2023. godine 

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu 

 

DJEČJI PRORAČUN OPĆINE VIŠKOVO ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2023. GODINE

Dječji proračun Općine Viškovo za razdoblje od 2021. do 2023. godine 

Obrazloženje uz Dječji proračun Općine Viškovo za razdoblje od 2021. do 2023. godine 

 

IZVJEŠTAJI O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE VIŠKOVO ZA 2021. GODINU

Općinsko vijeće Općine Viškovo donijelo je dana 21. srpnja 2022. godine sljedeće dokumente: 

- Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu s obrazloženjem

- Godišnji izvještaj o izvršenju općeg i posebnog dijela Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu

 

Općinskom vijeću Općine Viškovo podneseni su dana 24. svibnja 2022. godine na razmatranje i donošenje sljedeći dokumenti:

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu s obrazloženjem 

Godišnji izvještaj o izvršenju općeg i posebnog dijela Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu 

 

Općinsko vijeće Općine Viškovo donijelo je dana 24. studenog 2021. godine sljedeće dokumente: 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu s obrazloženjem 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju općeg i posebnog dijela Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu 

 

Općinskom vijeću Općine Viškovo podneseni su dana 14. rujna 2021. godine na razmatranje i donošenje sljedeći dokumenti: 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju općeg i posebnog dijela Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu - rtf

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2021. godinu s obrazloženjem - docx

 

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI OPĆINE VIŠKOVO ZA 2021. GODINU

Godišnji financijski izvještaji Općine Viškovo za 2021. godinu (razina 22) predani su nadležnim tijelima dana 15. veljače 2022. godine i sastoje se od:

Financijski izvještaji Općine Viškovo za razdoblje 01.01. do 31.12.2021. godine

Ovjerena referentna stranica

Bilješke uz financijski izvještaj Općine Viškovo za razdoblje 01.01. do 31.12.2021. godine

Obvezne Bilješke uz Bilancu sa stanjem na dan 31.12.2021. godine

 

Konsolidirani godišnji financijski izvještaji Općine Viškovo za 2021. godinu

Konsolidirani godišnji financijski izvještaji Općine Viškovo za 2021. godinu predani su nadležnim tijelima 28. veljače 2022. i sastoje se od:

Konsolidirani godišnji financijski izvještaji Općine Viškovo za razdoblje 01.01. do 31.12.2021. godine (xls)

Bilješke uz konsolidirane godišnje financijske izvještaje Općine Viškovo za razdoblje 01.01. do 31.12.2021. godine (docx)

Obvezne bilješke uz konsolidirane godišnje financijske izvještaje Općine Viškovo za razdoblje 01.01. do 31.12.2021. godine (docx)