Početna

29.12.2023

Na temelju članka 49. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18, 2/20, 4/21, 10/22 i 9/23) i članka 30. stavka 1. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj:11/15., 7/20. i 13/23.), Općinska načelnica Općine Viškovo dana 27. prosinca 2023. godine donijela je slijedeću: 

Odluku o izmjeni i dopuni Odluke br. 6 o odobravanju financijskih sredstava za provedbu programa/projekata iz područja kulture i ostalih društvenih područja u 2023. godini

27.12.2023

Na posljednjoj ovogodišnjoj sjednici Općinsko vijeće Općine Viškovo jednoglasno je usvojilo Odluku o porezima Općine Viškovo koja se primjenjuje od 1. siječnja 2024. godine. Odluka o porezima prošla je i Zakonom propisani postupak savjetovanja s javnošću na koju nije pristigla nijedna primjedba. Navedenom Odlukom ponovno se uvodi porez na potrošnju za fizičke i pravne osobe koje pružaju uslugu ugostiteljstva na području Općine Viškovo. Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% od utvrđene osnovice. 

Sukladno Zakonu o porezima, porez na potrošnju za fizičke i pravne osobe koje pružaju uslugu ugostiteljstva na području Općine Viškovo jedan je od poreza koji čine dio prihoda grada odnosno općine na čijem je području obavljena prodaja pića. Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge, a plaća ga, kao i PDV, krajnji potrošač. 

Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu. Porezni obveznik, obračun sastavlja na obrascu PP-MI-PO te ga treba predati do 20. u mjesecu za prethodni mjesec. Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec na račun Općine Viškovo.

PP-MI-PO obrazac (obavezno ovjeren/potpisan od strane poreznog obveznika ili knjigovodstvenog servisa kao opunomoćenika) može se dostaviti: osobno u  pisarnicu Općine Viškovo, Vozišće 3, Viškovo, putem pošte na adresu Općina Viškovo, Vozišće 3, 51216 Viškovo ili putem e-maila na adresu:  pisarnica@opcina-viskovo.hr

 

22.12.2023

Na temelju članka 49. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18, 2/20, 4/21, 10/22 i 9/23) i članka 30. stavka 1. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj:11/15., 7/20. i 13/23.), Općinska načelnica Općine Viškovo dana 21. prosinca 2023. godine donijela je slijedeću: 

Odluku br. 6 o odobravanju financijskih sredstava za provedbu programa/projekata iz područja kulture i ostalih društvenih područja u 2023. godini

 

20.12.2023

Temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj: 26/15. i 37/21), Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Viškovo (Službene novine Općine Viškovo broj: 11/15., 7/20. i 13/23.), i Poslovnika o radu Povjerenstva za provedbu javnih poziva za predlaganje programa/projekata javnih potreba u kulturi i ostalim društvenim područjima Općine Viškovo za 2023. godinu od 31. ožujka 2023. godine, Povjerenstvo za provedbu javnih poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi i ostalim društvenim područjima Općine Viškovo za 2023. godinu, nakon provedene ocjene ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta poziva u područjima kulture i ostalim društvenim područjima dana 20. prosinca 2023. godine donosi:

Odluku br.7 o ispunjavanju propisanih (formalnih) uvjeta poziva prijavljenih programa/projekata za 2023. godinu

 

20.12.2023

Pod motom “Pusti glas za mlade s Viškova” pozivaju se mladi u dobi od 15 do 30 s područja općine Viškovo da se ovaj petak, 22.12.2023. godine s početkom u 11.00 sati ispred Doma hrvatskih branitelja uključe u zanimljiv nagradni kviz te se na taj način informiraju o aktivnom javnom pozivu za isticanje kandidature za članove Savjeta mladih Općine Viškovo.

Najuspješnije sudionike očekuju zanimljive nagrade!  

Nagradni kviz plakat

 

19.12.2023

Temeljem dopisa Primorsko-goranske županije, Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja, pozivaju se svi zainteresirani na dostavu prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Rijeci.

Prijedlozi se mogu dostaviti osobno u pisarnicu Općine Viškovo, putem e-maila na pisarnica@opcina-viskovo.hr ili putem pošte na adresu Općina Viškovo, Vozišće 3, 51216 Viškovo. Rok za dostavu prijedloga je 12. veljače 2024. godine.

Dopis Primorsko-goranske županije

19.12.2023

Temeljem dopisa Primorsko-goranske županije, Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja, pozivaju se svi zainteresirani na dostavu prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Rijeci.

Prijedlozi se mogu dostaviti osobno u pisarnicu Općine Viškovo, putem e-maila na pisarnica@opcina-viskovo.hr ili putem pošte na adresu Općina Viškovo, Vozišće 3, 51216 Viškovo. Rok za dostavu prijedloga je 12. veljače 2024. godine.

Dopis Primorsko-goranske županije

18.12.2023

Općinsko vijeće Općine Viškovo objavljuje Javni poziv za isticanje kandidature za članove Savjeta mladih Općine Viškovo. 

Rok za dostavu prijedloga s potpunom dokumentacijom je 8. siječnja 2024. godine.

Javni poziv za isticanje kandidature za članove Savjeta mladih Općine Viškovo

Odluka o pokretanju izbora članova Savjeta mladih Općine Viškovo

Prijavnica

14.12.2023

Općina Viškovo i ove je godine osigurala sredstva za poklon bonove kojima će mještanima starijim od 75 godina uljepšati božićno-novogodišnje blagdane.

Obavještavaju se mještani stariji od 75 godina da Općina Viškovo od 15. prosinca 2023. godine počinje s podjelom božićno-novogodišnjih poklon bonova u vrijednosti od 26,54 eura koji se mogu iskoristiti u bilo kojoj trgovini trgovačkog lanca Plodine. Bonovi se moraju preuzeti do 29. prosinca 2023. godine, a iskoristiti do 30. lipnja 2024. godine. Podjela bonova organizirana je do 29. prosinca 2023. godine u prostorima Doma hrvatskih branitelja (adresa Vozišće 3, preko puta ulaza u zgradu Općinske uprave) u sljedećim terminima:

Od 15. prosinca 2023. do  29. prosinca 2023. (osim 25. i 26. prosinca)

Ponedjeljak: 08:30 – 11:30 i 12:00 do 16:00

Utorak:  08:30 - 11:30 i 12:00 do 18:00

Srijeda: 8:30-11:30 i od 12:00-16:00

Četvrtak: 8:30 - 11:30 i od 12:00 - 16:00

Petak: 8:30 - 11:30 i od 12:00 do 14.00

NAPOMENA: ako osoba podiže poklon bon u svoje ime, dovoljno je imati vlastitu osobnu iskaznicu. Ako osoba podiže poklon bon za nekog drugog, treba imati i svoju osobnu iskaznicu te osobnu iskaznicu osobe za koju se preuzima poklon bon.

13.12.2023

Obavještavamo Vas da zbog nemogućnosti predaje miješanog komunalnog otpada u Centar za gospodarenje otpadom Marišćina kao i reciklabilnog komunalnog otpada ovlaštenim sakupljačima, na Božić 25. prosinca 2023. godine neće biti prikupljanja komunalnog otpada.

Pražnjenje spremnika i odvoz komunalnog otpada koji su predviđeni na Božić obavit će se u vanrednim terminima.
 

13.12.2023

Na temelju članka 49. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18, 2/20, 4/21, 10/22 i 9/23), Općinska načelnica Općine Viškovo dana 13. prosinca  2023. godine donosi:

Odluku o dodjeli stipendija učenicima i studentima za nastavnu/akademsku godinu 2023/2024. 

Konačna rang lista učenici

Konačna rang lista studenti

Odluka se dostavlja javnom objavom na web-stranici Općine Viškovo. 

 

13.12.2023

U četvrtak, 14. prosinca 2023. godine nastavljaju se radovi u dijelu ulice Trtni (kbr.101-103), dijelu ulice Juraši (kbr.48 i okolni tereni) te dijelu ulice Blažići (kbr.31-39).

Predviđeni rok izvođenja radova je do kraja veljače 2024.godine.

Područje izvođenja radova

Za vrijeme izvođenja radova omogućen je alternativni put.

Skica alternativnog puta

08.12.2023

U utorak, 12. prosinca 2023. godine u 10.30 sati u suradnji sa Komunalnim društvom Čistoća održat će se radionica izrade božićne zvijezde od ukrasnog papira.

Prijave na mail: rosanda.ivetic.salopek@opcina-viskovo.hr 

Ponesite svoje ostatke ukrasnog papira! Manje otpada - više ukrasa!

08.12.2023

Općina Viškovo raspisala je Javne pozive za financiranje javnih potreba Općine Viškovo za 2023. godinu.

Prijave se zaprimaju do 15. prosinca 2023. godine, u pisarnici Općine Viškovo, elektroničkim putem na e-mail adresu: javne.potrebe@opcina-viskovo.hr ili preporučeno poštom.

 

1. II. Javni poziv za predlaganje programa/projekata javnih potreba u kulturi Općine Viškovo za 2023. godinu  

Tekst poziva

Upute za prijavitelje  

Obrazac opisa programa ili projekta 

Obrazac proračuna

Obrazac izjave o partnerstvu 

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac životopisa 

Obrazac za uvid u kaznenu evidenciju

Obrazac za ocjenu kvalitete prijave

Nacrt ugovora

2. II. Javni poziv za predlaganje programa/projekata javnih potreba iz ostalih društvenih područja Općine Viškovo za 2023. godinu  

Tekst poziva

Upute za prijavitelje  

Obrazac opisa programa ili projekta 

Obrazac proračuna

Obrazac izjave o partnerstvu 

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac životopisa 

Obrazac za uvid u kaznenu evidenciju

Obrazac za ocjenu kvalitete prijave

Nacrt ugovora

Dodatna dokumentacija vezana za raspisane javne pozive:

Pravilnik o financiranju Javnih potreba Općine Viškovo

1.Izmjene i dopune Pravilnika o financiranju javnih potreba

2.Izmjene i dopune Pravilnika o financiranju javnih potreba

30.11.2023

Na temelju članka 49. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 3/18, 2/20, 4/21, 10/22 i 9/23), Općinska načelnica Općine Viškovo dana 30. studenog 2023. godine donosi:

Odluka o dodjeli stipendija učenicima i studentima za nastavnu/akademsku godinu 2023/2024. 

Rang lista učenici

Rang lista studenti

Sukladno Odluci o dodjeli stipendija učenicima i studentima temeljem članka 14. protiv Odluke Općinskog načelnika kandidat ima pravo podnošenja pisanog prigovora u roku od 8 dana od dana dostave Odluke. Nakon isteka roka za podnošenje prigovora Općinski načelnik donosi odluku o dodjeli stipendija s konačnom rang listom kandidata.

Odluka se dostavlja javnom objavom na web-stranici Općine Viškovo. 

 

29.11.2023

Najavljujemo izvođenje asfalterskih radova na novoizvedenom sanitarnom kolektoru (Ulica Trtni). U prilogu skica obuhvata radova i nemogućnosti prometovanja za vrijeme izvođenja navedenih radova.

Početak izvođenja radova je četvrtak 07.12.2023. od 7:00 hdo 17:00 h.

Mještane molimo za razumijevanje i strpljenje.

Skica

29.11.2023

Adventsko ruho i ove godine ogrnuti će Viškovo, najavljujući dolazak najljepšeg i najčarobnijeg doba godine. Razdoblje došašća ili adventa ispuniti će prigodni programi u kojima će moći uživati sve generacije i s veseljem krenuti ususret Božiću – blagdanu mira, veselja, ljubavi i nade.

U melodijama Božića

Najljepše doba godine ne bi bilo isto bez čarolije poznatih i dragih melodija u koje će Vas uvesti KUD „Halubjan“. U nedjelju, 10. prosinca u 19:00 sati u Domu hrvatskih branitelja održati će božićni koncert koji će Vas provesti kroz pravu blagdansku pjesmaricu. Poseban ritam božićnim skladbama dati će Limena glazba Marinići.  Glazbena priča Limene glazbe, koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim, čuti će se u svim viškovskim naseljima. „Adventska promenada po Halubju“ , uz pratnju Djeda Božićnjaka,  započinje u srijedu, 20. prosinca u 17:00 sati na trgu pokraj rotora na Marinićima. Pozivamo Vas da ih dočekate u svojim naseljima na sljedećim lokacijama: 

17:00 Marinići – novouređeni trg pokraj rotora Marinići

17:30 Viškovo - trg ispred crkve sv. Mateja

18:00 Sroki -  kod autobusne stanice u Srokima

18:30 Kosi - šterna u Kosima

19:00 Marčelji – Stara škola Marčelji

19:30 Globići – šterna u Globićima

20:00 Mladenići – centar

Tradicionalni božićno - novogodišnji koncert Limene glazbe Marinići održati će se u subotu, 23. prosinca s početkom u 20:00 sati. Publika će imati priliku uživati u atraktivnoj glazbenoj večeri s raznolikim repertoarom blagdanskih melodija i svjetskih glazbenih hitova - savršen i svečan uvod u nadolazeće blagdane. 

Advent za najmlađe

Čaroliji Božića najviše se raduju oni najmlađi, a programi pripremljeni za njih učiniti će iščekivanje još slađim i uzbudljivijim. Narodna knjižnica i čitaonica Halubajska zora za djecu je pripremila predstavu „Veseli Balogov Cirkus“.  Koju poruku donosi ova dinamična i vesela predstava pogledajte u utorak, 05. prosinca u 18:00 sati u Domu hrvatskih branitelja.

U srijedu, 06. prosinca u 17:00 sati pridružite se dočeku sv. Nikole uz prigodne melodije grupe IN BETWEEN i recitacije Čakavčića OŠ „Sveti Matej“. Turistička zajednica općine Viškovo poziva najmlađe na trg ispred crkve sv. Mateja: zapjevajmo zajedno, neka naša pjesma i veselo raspoloženje pozovu sv. Nikolu. 

„Božićna čarolija“ naziv je za ugodno zajedničko druženje djece, roditelja i zaposlenika Dječjeg vrtića Zvončica koje će u četvrtak, 14. prosinca popratiti pjesma, ples i dobra zabava. Osnovna škola „Sveti Matej“ upriličiti će žive jaslice u ponedjeljak, 18. prosinca u 16:30 ispred Doma hrvatskih branitelja, a zatim izvesti božićnu priredbu „Okitimo se duhom Božića“. 

Darivanjem mislimo na druge. 

Iskusite istinski duh Božića uz darivanje i pomaganje potrebitima, ali i druženje uz dobro društvo prijatelja, obitelji i dragih osoba. Udruga Halubajke Viškovo organizira 21. Humanitarnu božićnu reviju s ciljem promicanja humanitarnog djelovanja i pomoći najpotrebnijima. I ove godine prikupljati će se donacije za pomoć u radu Doma za nezbrinutu djecu Ivana Brlić Mažuranić. Uz domaćina, Udrugu Halubajke, programu će se pridružit gosti: Mažoretkinje Grada Crikvenice, Mažoretkinje Selce, Halubajske mažoretkinje, Plesni klub Fiume, Plesni klub Believe, Plesni klub Dance Queen, Mići Čakavčići OŠ „Sveti Matej“, klaunica Karmelina i klaun Rudi. Božićna revija održati će se u subotu, 16. prosinca u 18:00 sati u Domu hrvatskih branitelja.

U nedjelju, 10. prosinca od 09:00 do 13:00 sati na trgu ispred crkve sv. Matej održati će se božićni sajam. Prošetajte između štandova punih ručno izrađenih i prigodnih ukrasa, nakita, rukotvorina i domaćih proizvoda. Podržite kreativnost i predanost izlagača, istražite raznolikost proizvoda i pronađite jedinstvene božićne poklone. 

Blagdanska marenda i druženje ispred Doma hrvatskih branitelja očekuje Vas u petak, 22. prosinca u 11:00 sati. Vesele božićne melodije grupe IN BETWEEN pružiti će idealno ozračje i priliku za ugodno prijepodnevno druženje sa obitelji i prijateljima. 

Ovim putem Općina Viškovo i  Turistička zajednica Općine Viškovo svim svojim mještanima žele sretan Božić te uspješnu i sretnu 2024. godinu!.

22.11.2023

Državni hidrometeorološki zavod putem Operativnog centra civilne zaštite poslao je upozorenje na opasne vremenske pojave za Hrvatsku u idućim danima.

Tekst upozorenja dostupan je OVDJE. 

 

Pretplati se na Početna