Početna

25.03.2021

Do kraja ožujka, Općina  Viškovo zaprima zahtjeve za ostvarivanje prava na jednokratnu godišnju novčanu pomoć osobama starijim od 65 godina. Ova vrsta pomoći uvedena je na inicijativu općinske načelnice Sanje Udović prošle godine. 

„Osnovni cilj ovog programa kojeg smo uveli prošle godine jest doprinijeti dostojanstvenom životu naših starijih sumještana. S druge strane, ovom pomoći  doprinosimo razvoju lokalne zajednice i rastu standarda kvalitete života što je jedan od osnovnih strateških ciljeva Općine Viškovo. Moja vizija demokratski razvijene i socijalne Hrvatske, pa tako i Viškova, temelji se, među ostalim, na društvu jednakosti i jednakih mogućnosti, pravednosti i ravnopravnosti, na brizi za starije i nemoćne. Naše društvo generalno puno toga duguje svojim najstarijim članovima. Oni su cijeli svoj radni vijek izdvajali nemala sredstva kako bi treću dob proživjeli dostojanstveno i spokojno. Međutim, današnja je realnost nerijetko drugačija pa su oni u godinama kada bi trebali ubirati plodove svog rada suočeni s niskim mirovinama i primanjima te općenito lošom financijskom situacijom. Odluka o jednokratnoj godišnjoj novčanoj pomoći osobama starijim od 65 godina donesena je kako bismo im tu situaciju poboljšali i ublažili posljedice koje oni ni krivi ni dužni snose posljednjih 20-ak godina, a očituju se u mirovinama koje ponekad nisu dovoljne ni za podmirenje osnovnih životnih potreba“, ističe općinska načelnica Sanja Udović. 

Prošle je godine Općina odobrila 535 zahtjeva pa je pomoć u iznosu od 400 kuna dobilo  149-ero osoba, 252-oje stanovnika Općine Viškovo 600 kuna, dok su 1.000 kuna dobile 134 osobe. Ove je godine do danas zaprimljeno 470 zahtjeva pa iz općine pozivaju osobe starije od 65 godina da do kraja mjeseca iskoriste ovo pravo te da prethodno provjere da li ispunjavaju kriterije. Pravo na pomoć mogu ostvariti korisnici bez prihoda ili čiji je ukupni mjesečni prihod manji od 3.000,00 kuna mjesečno. Korisnik za kojeg se utvrdi prosječna visina ukupnog mjesečnog prihoda iz prethodne godine u iznosu do 1.500,00 kuna ostvaruje pravo na jednokratnu pomoć u iznosu od 1.000,00 kuna. 600 kuna dobit će oni s prihodima između 1.500,01 kuna i 2.500,00 kuna, a 400 kuna oni s prihodima između 2.500,01 kuna i 3.000,00 kuna. Obrazac je dostupan na mrežnim stranicama Općine Viškovo na sljedećoj poveznici: http://eumis.opcina-viskovo.hr/ViewForm.aspx?formID=204&requestID=1839

Zahtjevi se zaprimaju do 31. ožujka 2021. godine. Ako se korisnici ne služe računalom, neka im pomogne netko od mlađih ukućana ili rodbine, prijatelja i poznanika. Za eventualna pitanja mogu se obratiti i na tel. 051/503-786 ili 051/503-777. Zbog činjenice da starije osobe spadaju u rizičnu skupinu te u želji da se ne ugrozi njihovo zdravlje i zadrži povoljna epidemiološka slika Viškova, iz Općine mole korisnike da u što većoj mjeri koriste uslugu podnošenja zahtjeva putem e-maila. Zahtjevi se mogu poslati i putem pošte, ali i ubaciti u sandučić pokraj ulaza u pisarnicu. Ako je zaista nužno doći osobno u pisarnicu to je moguće ponedjeljkom, srijedom, četvrtkom i petkom od 8:30 do 10:30, te utorkom od 15 do 17 sati. U tom slučaju, potrebno je poštivati epidemiološke mjere poput dezinficiranja ruku i obuće po ulasku u pisarnicu te koristiti zaštitne maske. 

 

23.03.2021

U utorak, 23. ožujka 2021. godine u Mramornoj dvorani Pomorskog i povijesnog muzeja hrvatskog primorja Općinska načelnica Sanja Udović potpisala je Sporazum o sudjelovanju u projektu uspostave Doma za starije osobe „Prsten“. Sporazum je potpisan sa  županom Zlatkom Komadina, gradonačelnikom grada Kastva te načelnicima općina Jelenje, Klana i Čavle.

Općina Viškovo sudjelovati će u sufinanciranju izrade projektne dokumentacije u 10% iznosu, a planirana lokacija je prostor bivše vojarne u općini Klana.

19.03.2021

Obavještavamo Vas da će u ponedjeljak, 22. ožujka 2021. godine započeti radovi na izvođenju mjera smirenja prometa na lokaciji pješačkog prijelaza kod zgrade Općine Viškovo.

Tijekom izvođenja radova biti će uvedena privremena regulacija prometa te se vozači mole da poštuju postavljenu prometnu signalizaciju. U sklopu radova u kolnik županijske ceste biti će ugrađeni led katadiopteri, zamijeniti će se znak za pješački prijelaz te će se ugraditi treptači sa radarima za detekciju pješaka.

18.03.2021

Dolazak proljeća i lijepog vremena pruža odličnu priliku za rekreaciju u prirodi i istraživanje ljepota Viškova, a idealan način za to upravo je vožnja biciklom. 

Od 18.03.2021. godine HALUbike, javni servis najma i korištenja bicikala u Općini Viškovo otvara sezonu bicikliranja.

HALUbike terminali nalaze se na parkiralištu Milihovo i u Ronjgima, a na svakom terminalu dostupnoi su brdski i  električni bicikli. Moguće ih je unajmiti izravno na lokaciji HALUbike terminala putem QRPay koda. Skeniranjem QR koda za električni ili mehanički bicikl, ovisno o odabiru, korisnik slijedi daljnje upute za registraciju na web aplikaciji GO2BIKE. 

Dodatne informacije mogu se pronaći i na web stranici http://halubike.hr/

16.03.2021

Fizičke i pravne osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području općine Viškovo obveznici su plaćanja poreza na kuće za odmor te su, u skladu s odredbama članka 49., stavak 1. i 2. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“, br. 115/16. i 101/17.) i članka 9. Odluke o općinskim porezima Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“, broj 4/17.,14/17. i 8/20.), dužni podnijeti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Viškovo prijave poreza na kuće za odmor radi utvrđivanja poreza na kuće za odmor za 2021. godinu do 31. ožujka 2021. godine.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada, dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski. Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora. Porez na kuće za odmor na području općine Viškovo plaća se u iznosu od 12,00 kn godišnje po četvornom metru korisne površine kuće za odmor. Prijavu podnose oni porezni obveznici kod kojih su u odnosu na prethodnu godinu nastale promjene bitne za utvrđivanje poreza te novi vlasnici kuća za odmor.

Za nepodnošenje prijave s podacima nužnim za utvrđivanje poreza, propisane su člankom 56. Zakona o lokalnim porezima(„Narodne novine“, br. 115/16. i 101/17.) novčane kazne za fizičke osobe u iznosu od 100,00 do 5.000,00 kuna, za pravne osobe u iznosu od 2.000,00 do 25.000,00 kuna i za odgovornu osobu u pravnoj osobi u iznosu od 1.000,00 do 10.000,00 kn.

Obrazac prijave podataka o kući za odmor može se podići u pisarnici Općine Viškovo, Vozišće 3, Viškovo ili preuzeti na službenoj stranici Općine Viškovo www.opcina-viskovo.hr,na adresi:http://eumis.opcina-viskovo.hr.Prijava ne mora biti ispunjena na objavljenom obrascu, ali mora biti dostavljena u pisanom obliku, čitka i mora sadržavati sve podatke iz objavljenog obrasca.

Prijave za utvrđivanje poreza na kuće za odmor dostavljaju se neposredno pisarnici Općine Viškovo, poštom na adresu: Općina Viškovo, Jedinstveni upravni odjel, Vozišće 3, 51216 Viškovo ili putem elektroničke pošte na e-mail adresu: pisarnica@opcina-viskovo.hr.

Za sve upite o prijavi podataka za utvrđivanje poreza na kuće za odmor za 2021. godinu možete se obratiti na broj telefona: 051/503-781 ili na e-mail: vedrana.sanko@opcina-viskovo.hr.                                                                   

26.02.2021

Obavještavaju se mještani da će zbog izvođenja radova na ugradnji završnog sloja asfalta, u periodu od 1. – 4. ožujka 2021. godine za sav promet biti zatvorena dionica županijske ceste Mladenići – Ronjgi.

Autobusna linija 11 između Saršona i centra Viškova prometovati će trasom Saršoni – Ronjgi - Garići – Marčelji - Viškovo u  polasku i povratku. 

Školska kružna linija 11 prometovati će:
- Viškovo škola – Kudeji – Brnčići – Marčelji - Saršoni – Ronjgi  u  polasku
- Ronjgi – Saršoni - Marčelji – Viškovo škola  u povratku 
Tijekom radova, učenici iz Brnčića i Kudeja za dolazak u školu koriste redovnu  liniju 21 u 7:35 iz Brnčića za jutarnju smjenu i 13:00 h za dolazak u popodnevnu smjenu.

Mole se svi vozači da u navedenom periodu koriste obilazne pravce i poštuju privremenu prometnu signalizaciju.

ODLUKA O PRIVREMENOJ ZABRANI PROMETA ZA SVA VOZILA NA DIONICI MLADENIĆI-RONJGI

19.02.2021

Na temelju članka 49. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“, broj 3/18. i 2/20.), Općinska načelnica Općine Viškovo dana 19. veljače 2021. godine raspisuje

JAVNI POZIV ZA PRODAJU RABLJENIH LJETNIH I ZIMSKIH AUTOMOBILSKIH GUMA S ČELIČNIM NAPLATCIMA

19.02.2021

Temeljem dopisa Primorsko-goranske županije, Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja, pozivaju se svi zainteresirani na dostavu prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci.
Molimo prijedloge s potpisanim izjavama (u privitku dopisa) i preslikama osobne iskaznice svakog predloženika dostaviti na mail adresu: pisarnica@opcina-viskovo.hr najkasnije do 01. ožujka 2021. godine.

Napomena: 

- sudac porotnik ne smije biti član političke stranke niti se baviti političkom djelatnošću

- sudac porotnik ne smije obavljati odvjetničku ili javnobilježničku službu, poslove člana upravnog ili nadzornog odbora trgvačkog društva ili druge pravne osobe, niti obavljati drugu službu ili posao koji bi mogli utjecati na njegovu samostalnost, nepristranost i neovisnost ili umanjiti njegov društveni ugled ili su inače nespojivi s obnašanjem sudačke dužnosti

DOPIS PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

04.02.2021

Temeljem Plana gospodarenja otpadom Općine Viškovo za razdoblje  od 2017. do 2022. godine ("Službene novine Općine Viškovo" br. 9/18), Općinska načelnica Općine Viškovo dana 4.2.2021. godine raspisuje:

JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA DODJELU KOMPOSTERA

02.02.2021

U Domu hrvatskih branitelja Općine Viškovo, danas od 14:00 sati održat će se javno izlaganje Prijedloga I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Viškovo N1-1/UPU-1/ od strane stručnog izrađivača plana. 

Detaljnije informacije dostupne su na sljedećoj poveznici:

https://opcina-viskovo.hr/gospodarstvo-i-urbanizam/prostorno-planiranje/obavijesti/javni-uvid-1-izmjene-i-dopune-upu-naselja-viskovo-n1-1/upu-1

Više informacija o javnoj raspravi:

https://opcina-viskovo.hr/gospodarstvo-i-urbanizam/prostorno-planiranje/obavijesti/javna-rasprava-o-prijedlogu-i-izmjena-i-dopuna-upu-naselja-viskovo-n1-1/upu-1

01.02.2021

Općina Viškovo raspisala je Javni poziv za financiranje javnih potreba Općine Viškovo za 2021. godinu. 

Prijave se zaprimaju kontinuirano, odnosno do isteka ukupno planiranog iznosa sredstava u 2021. godini, a najkasnije do 15. studenog 2021. godine, u pisarnici Općine Viškovo, u uredovno radno vrijeme.

 

1. Javni poziv za predlaganje programa/projekata javnih potreba u kulturi  Općine Viškovo za 2021. godinu  

Tekst poziva

Upute za prijavitelje  

Obrazac opisa programa ili projekta 

Obrazac proračuna

Obrazac izjave o partnerstvu 

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac životopisa 

Obrazac za uvid u kaznenu evidenciju

Obrazac za ocjenu kvalitete prijave

Nacrt ugovora

 

2. Javni poziv za predlaganje programa/projekata javnih potreba iz ostalih društvenih područja Općine Viškovo za 2021. godinu  

Tekst poziva

Upute za prijavitelje  

Obrazac opisa programa ili projekta 

Obrazac proračuna

Obrazac izjave o partnerstvu 

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac životopisa 

Obrazac za uvid u kaznenu evidenciju

Obrazac za ocjenu kvalitete prijave

Nacrt ugovora

 

Dodatna dokumentacija vezana za raspisane javne pozive:

Pravilnik o financiranju Javnih potreba Općine Viškovo

Izmjene i dopune Pravilnika o financiranju javnih potreba

Pitanja i odgovori

26.01.2021

Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko goranske županije, proizvođačima poljoprivrednih proizvoda s područja Primorsko-goranske županije objavio je Poziv za iskaz interesa

25.01.2021

Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo, na temelju članka 7. Odluke o nagrađivanju najboljih sportašica i sportaša Općine Viškovo ("Službene novine Općine Viškovo" br. 9/18) dana 21. siječnja 2021. godine objavljuje 

Javni poziv za podnošenje prijedloga za nagrađivanje najboljih sportašica i sportaša Općine Viškovo za 2020. godinu

22.01.2021

Temeljem članka 49. Statuta Općine Viškovo (“Službene novine Općine Viškovo“, broj 3/18. i 2/20.) i članka 17. Programa poticanja razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti ( “Službene novine Općine Viškovo“, broj 14/20.), Općinska načelnica raspisuje Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora i subvencija za poticanje razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti Općine Viškovo za 2021. godinu.

Program poticanja razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti

Javni poziv

Zahtjev

Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti

Izjava o povezanim subjektima

Izjava o usklađenosti s javnim pozivom

Izjava o članovima kućanstva

Poslovni plan

20.01.2021

Obavještavaju se mještani da 20 siječnja 2021. godine na području k.o. Marčelji počinju radovi na zamjeni postojeće vodovodne mreže i razdvajanja opskrbnih zona VS Saršoi/VS Pećinica i izvođenja reducir stanice „Pogled“ i zonskog zasuna. Također, na mjestu planirane CS „Marčelji“ izradit će se okno u svrhu zaštite postojećih instalacija. Tijekom izvođenja radova na snazi će biti privremena regulacija prometa.  Na dionicama će se, zbog privremenog zauzeća dijela kolnika, uvesti naizmjenično vođenje prometa ručnom ili svjetlosnom signalizacijom.

19.01.2021

Odbor za izbor i imenovanja, temeljem članka 11. Odluke o javnim priznanjima Općine Viškovo (Službene novine "Primorsko-goranske županije" broj 20/11.) na sjednici održanoj dana 14. siječnja 2021. godine raspisuje

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Viškovo

15.01.2021

Na temelju članka 49. Statuta Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“, broj 3/18. i 2/20.), Općinska načelnica Općine Viškovo dana 13. siječnja 2021. godine raspisuje

Javni poziv za prodaju rabljenih ljetnih izimskih automobilskih guma s čeličnim naplatcima

30.12.2020

Stožer civilne zaštite Općine Viškovo, Halubajski zvončari i niz ostalih udruga s područja Viškova te brojni pojedinci danas pokreću akciju prikupljanja pomoći za Sisak, Petrinju, Glinu i ostala mjesta stradala u razornom potresu.

U srijedu, 30.12. od 13 do 18 sati  te četvrtak 31.12. od 11 do 15 sati mještani i svi koji žele i mogu pomoći, namirnice i potrepštine mogu donijeti u Dom hrvatskih branitelja u Viškovu preko puta ulaza u zgradu općinske uprave. MOLIMO MJEŠTANE DA VIŠE NE DONOSE ODJEĆU I OBUĆU. 

U prehrambenom dijelu potrebni su brašno, ulje, riža, šećer, sol, tjestenina, juha u vrećici, riblje i mesne konzerve, slatki namazi, trajno mlijeko, dvopek, toast, voda u pakiranjima od 0.5, 1 i 1.5 litra, suho voće, orašasti plodovi. U higijenskom dijelu trebaju sapun, šampon za kosu, paste i četkice za zube, jednokratni brijači, suhe i vlažne maramice, toaletni papir u rolama, higijenski ulošci, dječji štapići za čišćenje uši. Od osobne zaštitne opreme najviše trebaju medicinske maske, zaštitna odijela, rukavice, naočale i štitnici za oči, pregače, alkoholne dezifincijense za ruke, maramice na bazi alkohola, sredstva za dezinfekciju prostora.

Zahvaljujemo brojnim udrugama, poduzetnicima i mještanima koji su se u ovako kratkom roku uključili u akciju pomoći stanovnicima Siska, Petrinje i ostalih mjesta stradalih u potresu. 

 

30.12.2020

Zajednica sportskih udruga Općine Viškovo objavljuje Javni natječaj za predlaganje programa/projekata javnih potreba u sportu za 2021. godinu. Natječajnu dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom, putem dostavljača ili osobno (predaja: Stara škola Saršoni, Saršoni 19) na sljedeću adresu: 

Program javnih potreba u sportu na području Općine Viškovo za 2021. godinu - ne otvarati
Zajednica sportskih udruga Općine Viškovo
Saršoni 19, 51216 Viškovo

Tekst natječaja

Upute za prijavitelje

Obrazac opisa programa ili projekta

Obrazac proračuna

Obrazac Izjave o partnerstvu

Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac životopisa

Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: zsuov@opcina-viskovo.hr

Pretplati se na Početna