Početna

15.02.2024

Temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj: 26/15. i 37/21), Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Viškovo (Službene novine Općine Viškovo broj: 11/15., 7/20. i 13/23.), i Poslovnika o radu Povjerenstva za provedbu javnih poziva za predlaganje programa/projekata javnih potreba u kulturi Općine Viškovo za 2024. godinu od 20.  studenog 2023. godine, Povjerenstvo za provedbu javnih poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Općine Viškovo za 2024. godinu, nakon provedene ocjene ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta poziva u području kulture dana ¬¬13. veljače 2024. godine donosi 

Odluku br.1 o ispunjavanju propisanih (formalnih) uvjeta poziva prijavljenih programa/projekata za 2024. godinu

14.02.2024

Mnogobrojni mještani i posjetitelji okupili su se sinoć na Brege, u centru Viškova i ispratili peto godišnje doba. Uz veselo društvo meštrice Miće Maje, kraljice Halubajskog karnevala Une Tadić i maškara održano je izvlačenje zvončarske tombole. Dvadeset raznovrsnih nagrada zasigurno će razveseliti sretne dobitnike. Vrijedni obrtnici Udruženja obrtnika Viškovo-Kastav-Klana-Jelenje pripremali su domaće fritule, čaj i kuhano vino, a svi prilozi prikupljeni prodajom ići će za liječenje Antonia Širole. Uz slatku i toplu okrijepu, iščekivao se vrhunac pusnih događanja. Nestrpljivo su dočekani Halubajski zvončari uz čiju je neumornu zvonjavu spaljen pust, krivac za sve loše u prethodnoj godini.  Vraćen je i ključ općine Viškovo čime je vladavina maškara, za ovu godinu i 'službeno' završila.
Iz pusnog raspoloženja odmah smo zakoračili u ono romantično.  Sretno Valentinovo zaželjela je Turistička zajednica općine Viškovo, izradivši i postavivši, u suradnji s Komunalnim društvom Viškovo, prigodne ukrase. Mali je to znak pažnje i poruka svima da uživaju u posebnim trenucima današnjeg dana posvećenog ljubavi. 

 

12.02.2024

Obavještavaju se svi sudionici u prometu da će dana 13. veljače 2024. godine (utorak) u razdoblju od 17:30 – 19:30 sati biti zatvoren dio županijske ceste kroz Općinu Viškovo i to na potezu od benzinske pumpe „Adria Oil“ do kružnog toka u centru naselja Viškovo (kod groblja) povodom održavanja završne pusne manifestacije u Viškovu „Paljenje pusta“.

OBAVIJEST PUTNICIMA O VOZNOM REDU AUTOROLEJA – LINIJE 11, 20, 21

U  utorak, 13. veljače 2024. godine od 17:00 do 19:30 sati, zbog održavanja manifestacije paljenja pusta u Viškovu se djelomično zatvara prometnica Ž5025, pa će  linije 11 (za Viškovo),  20 i 21 prometovati privremenim trasama.

Linije 20 i 21 prometuju redovnom trasom od Delte do kružnog toka Gornji Marinići gdje se uključuje na privremenu trasu:

  • Kružni tok G.Marinići ► nova cesta D427 ► kružni tok Brnasi ► Vozišće (Mladenka)  te dalje nastavlja redovnom trasom.  Linija 20 u povratku prometuje  istom trasom.
  • Linija 21 u povratku prometuje trasom Brnčići ► Kudeji ► Brnasi kružni tok ► nova cesta D427 ► kružni tok Gornji Marinići, bez ulaska na Vožišće (Mladenka).

Polazak linije 11 iz Rijeke u 16:40 prometuje redovnom trasom do Garića odakle nastavlja ravno preko Marčelja do Vozišća i istom trasom u povratku.

09.02.2024

Temeljem dopisa Primorsko-goranske županije, Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja, pozivaju se svi zainteresirani na dostavu prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci.

Prijedlozi se mogu dostaviti osobno u pisarnicu Općine Viškovo, putem e-maila na pisarnica@opcina-viskovo.hr ili putem pošte na adresu Općina Viškovo, Vozišće 3, 51216 Viškovo. Rok za dostavu prijedloga je 15. ožujka 2024. godine.

Dopis Primorsko-goranske županije

Izjava

08.02.2024

Prijenos 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Viškovo koja se održava 8. prosinca 2024. godine s početkom u 18:00 sati u općinskoj vijećnici u Saršonima moći će se pratiti na sljedećoj poveznici: 25. sjednica Općinskog vijeća Općine Viškovo / 8. veljače 2024. u 18 sati

 

02.02.2024

U petak, 2. veljače, u 12.00 sati zakazana je javna akcija slaganja velike slagalice s motivom Halubajskega zvončara, na nogometnom terenu NK Halubjan (pomoćni teren), točno ispod Kuće halubajskega zvončara koja će uskoro otvoriti svoja vrata posjetiteljima.

01.02.2024

Općina Viškovo 1. veljače je počela zaprimati zahtjeve za ostvarivanje prava na jednokratnu godišnju novčanu pomoć osobama starijim od 65 godina. Zahtjevi će se zaprimati do 31. ožujka 2024. godine. Pravo na pomoć mogu ostvariti korisnici bez prihoda ili čiji ukupni mjesečni prihod ne prelazi  531 euro mjesečno. Korisnik za kojeg se utvrdi prosječna visina ukupnog mjesečnog prihoda iz prethodne godine u iznosu do 265 eura ostvaruje pravo na jednokratnu pomoć u iznosu 146 eura. Korisnici s prihodima između 265,01 eura i 440 eura dobit će 93 eura, a korisnici s prihodima između 440,01 eura i 531 eura mogu računati na pomoć u iznosu od 67 eura.

Pod ukupnim mjesečnim prihodima smatraju se prihodi propisani Zakonom, odnosno sva financijska i materijalna sredstva koja samac ostvari po osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine ili na neki drugi način, a isplaćeni su u godini koja prethodi godini podnošenja zahtjeva odnosno od 1.1.2023. do 31.12.2023. godine. U ukupni mjesečni prihod ne ulazi prihod od zajamčene minimalne naknade i svi prihodi koje pojedinac ostvaruje sukladno aktu temeljem kojeg se utvrđuju prava iz socijalne skrbi koja osigurava Općina Viškovo te oni prihodi koji se ne uračunavaju u prihode prilikom izračunavanja zajamčene minimalne naknade.

Zahtjev je objavljen na mrežnim stranicama Općine Viškovo u rubrici on-line prijave i obrasci.

Dostupan je i na sljedećoj poveznici https://eumis.opcina-viskovo.hr/ViewForm.aspx?formID=204&requestID=1839

MOLIMO MJEŠTANE DA OBRATE PAŽNJU DA OBAVEZNO ISPUNJAVAJU NOVI OBRAZAC ZA 2024. GODINU NA KOJEM SE UPISUJU PODATCI O OSTVARENIM PRIMANJIMA U 2023. GODINI.

Pravo na jednokratnu novčanu godišnju pomoć ostvaruje:

- osoba s navršenih 65 godina života, koja je hrvatski državljanin s prebivalištem na području Općine Viškovo u neprekidnom trajanju od najmanje pet godina prije dana podnošenja zahtjeva
- osoba sa statusom stranca ili statusom osobe bez državljanstva ako u trenutku podnošenja zahtjeva najmanje pet godina neprekidno ima odobren stalni boravak i prijavljeno prebivalište na području općine Viškovo ili najmanje pet godina neprekidno ima odobren privremeni boravak i prijavljeno boravište na području Općine Viškovo. 

U trenutku podnošenja zahtjeva podnositelj i članovi zajedničkog kućanstva ne smiju imati iskazano dospjelo dugovanje prema Općini Viškovo. Zajedničko kućanstvo je svaka obiteljska ili druga zajednica osoba, koje zajedno žive i podmiruju troškove života bez obzira na srodstvo. Osoba koja ima u vlasništvu ili suvlasništvu kuću, stan ili drugu nekretninu koja joj ne služi za podmirenje osnovnih stambenih potreba i čijim bi se stavljanjem u promet mogli ostvariti dodatni prihodi, nema pravo na jednokratnu godišnju novčanu pomoć. Pravo na pomoć nemaju osobe u pritvoru ili na izdržavanju kazne zatvora. Podatke koje podnositelji zahtjeva unesu u obrazac, od mjerodavnih institucija poput Financijske agencije i niza Ministarstava provjeravat će nadležno upravno tijelo Općine Viškovo.

Iz Općine Viškovo mole podnositelje da prije podnošenja Zahtjeva provjere da li ispunjavaju gore navedene kriterije. Ako se ne služe računalom, neka im pomogne netko od mlađih ukućana ili rodbine, prijatelja i poznanika. Molimo korisnike da u što većoj mjeri koriste uslugu podnošenja zahtjeva putem e-maila. Ako je zaista nužno doći osobno u pisarnicu to je moguće ponedjeljkom i srijedom od 8:30 do 11:00 sati i od 15:00 do 16:00 sati, utorkom od 13 do 18 sati i četvrtkom od 8:30 do 11:00 sati.

17.01.2024

Obavještavaju se svi sudionici u prometu da će dana 20.01.2024. godine (subota) u vremenu od 16:00 – 20:00 sati biti zatvoren dio županijske ceste kroz općinu Viškovo i to na potezu od križanja prema centru „Lidl“ do Općine Viškovo (Vozišće 3) radi održavanja 23. Halubajskog karnevala.

Također će biti ograničen i prostor za parkiranje vozila zbog zatvaranja ceste kroz središte Viškova. Molimo sudionike u prometu da izbjegavaju parkiranje u središtu Viškova i oko parkirališta Milihovo te da koriste prostore za parkiranje na sporednim ulicama gdje se ne ometa prometovanje.

Od četvrtka, 18.01. od 20:00 sati do ponedjeljka, 22.01. do 14:00 sati biti će zatvoreno parkiralište Milihovo radi održavanja 23. Halubajskog karnevala

PROMETOVANJE LINIJA 20, 21 I 11:

U subotu 20.01.2024. godine od 16:00 do 24:00, zbog održavanja Halubajskog karnevala, linije 11 (za Viškovo), 20 i 21 prometovati će privremenim trasama:

  • Linije 20 i 21 prometuju redovnom trasom od okretišta Turkovo do kružnog toka Gornji Marinići gdje se uključuje na privremenu trasu: Kružni tok Gornji Marinići – nova cesta D427 – kružni tok Brnasi – Vozišće (Mladenka) te dalje nastavlja redovnom trasom.
  • Linija 20 u povratku prometuje istom trasom
  • Linija 21 u povratku prometuje trasom Brnčići – Kudeji – Brnasi kružni tok – nova cesta D427 – kružni tok Gornji Marinići, bez ulaska na Vozišće (Mladenka)
  • Polazak linije 11 iz Rijeke u 19:30 prometuje redovnom trasom do Garića odakle nastavlja ravno preko Marčelja do Vozišća i istom trasom u povratku.

 

 

17.01.2024

Viškovo odbrojava sitno do početka najveselijeg doba u godini koje donosi dobro poznata pusna zbivanja, maškarani šušur i odlično raspoloženje. Uvod u peto godišnje doba najavljuje Antonja, 17. siječnja. Tradicionalnim okupljanjem na Brege, ispred crkve sv. Mateja u 18:00 sati, Meštrica Mića Maja preuzeti će općinski ključ te će se podignuti pust, krivac za sve nevolje u protekloj godini. Uz taktove Limene glazbe Marinići  Viškovo će zakoračiti u maškarano ludilo i vladavinu maškara. Zabava i 'službeno' može početi!

Pravo natjecanje u maštovitosti i originalnosti slijedi u subotu, 20. siječnja uz 13. Rally maškaranih oktanaca Halubje – Liburnije 2024. Dugogodišnje natjecanje u organizaciji autokluba „RI autosport“ svakako upotpunjuje maškarana događanja, a zahvaljujući sudionicima iz Italije i Slovenije poprima i međunarodni karakter. Startom na parkiralištu Milihovo u 9:40 ljubitelji maškara i oktana ispratiti će šarena i originalna vozila na dva, četiri ili više kotača na njihovom putu prema Kastvu, Matuljima i Opatiji.

Noćno izdanje 23. Halubajskog karnevala donosi u Viškovo ludu maškaranu povorku. U subotu, 20. siječnja u 17:00 sati Viškovom će prodefilirati halubajske morske vile, kralji i kraljice, indijanci, črno-beli svet, mići pralubajci, lude 70-e, črno – beli svet i mnoge druge tradicionalne maske, ali i maštovite kreacije karnevalskih grupa iz Viškova, Primorsko-goranske i Istarske županije te Slovenije. Centar zabave postaje šator na parkiralištu Milihovo gdje sve očekuje zabava uz Grooverse i Trio Vox.  Tradicija se voli od malih nogu, stoga vrijedi posjetiti 18. Smotru mićeh zvončari pul Marčeji koja će započeti u nedjelju, 21. siječnja u 10:00 sati ispred Stare škole Marčelji.

Dio rado posjećenih halubajskih pusnih događanja zasigurno je i Maškarani ženski boćarski turnir koji ove godine dolazi u dvadesetom izdanju. U petak, 26. siječnja u 18:00 sati u boćarskom klubu Marinići snage će odmjeriti boćarske ekipe iz Viškova i okolice. Zabave i šušura neće nedostajati, a za nezaboravan veseli glazbeni ugođaj pobrinuti će se Limena glazba Marinići.

Ljubitelje pikada očekuje pusni turnir u pikadu koji će se održati u prostorijama Pikado kluba Nevera u subotu, 27. siječnja u 17:00 sati. Druženje, ples i zabava pod maskama očekuje i najmlađe zahvaljujući dječjim vrtićima Loptica i Zvončica. Na maškarano druženje za djecu, roditelje i djelatnice poziva DV Zvončica u subotu, 27. siječnja u 16:00 sati u Domu hrvatskih branitelja. Maškarani dječji tanac u veseloj glazbenoj atmosferi i pratnju animatora održati će se u subotu, 03. veljače u Domu hrvatskih branitelja s početkom u 16:00 sati.  Šušura i veselja definitivno neće nedostajati na tradicionalnom pusnom koncertu Limene glazbe Marinići.  U petak, 02. veljače s početkom u 20:00 sati u Domu Marinići Limena glazba donijeti će obilje smijeha i dobre glazbe.

Trodnevno finale ovogodišnjeg Pusta počinje 11. veljače na Pusnu nedeju kada svoju dugogodišnju tradiciju nastavljaju Halubajski zvončari. Obahajat će svoj zavičaj u nedjelju, nedjelju, ponedjeljak te konačno i u utorak na sam Pust. Mještanima i posjetiteljima  Kastavštine i Halubja trodnevno obahajanje pružit će nezaboravan doživljaj kojeg je i UNESCO uvrstio na Reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine svijeta. Vrhunac pusnih događanja posjetitelje očekuje 13. veljače paljenjem pusta na Brega gdje će biti održano i izvlačenje vele zvončarske tombole koja, kao i uvijek, donosi vrijedne nagrade. Udruženje obrtnika Viškovo-Kastav-Klana-Jelenje pripremiti će humanitarnu akciju na kojoj će se posjetitelji moći okrijepiti posjetitelje u iščekivanju dolaska Halubajskih zvončara.

Pozivamo vas na maškaranu zabavu u Viškovo – dođite, zabavite se, plešite, pjevajte i uživajte!

PROGRAM

Živio pust!

 

15.01.2024

Općinska načelnica Općine Viškovo dana 15. siječnja 2024. godine raspisuje:

Javni poziv za zakup javnih površina za postavljanje privremenih objekata za vrijeme održavanja manifestacije 23. Halubajski karneval

Prijavni obrazac

Prikaz lokacije

Otvaranje ponuda je javno u održat će se dana 18. siječnja 2024. godine u 12:00 u Domu hrvatskih branitelja na adresi Vozišće 3, Viškovo

15.01.2024

Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo, na temelju članka 7. Odluke o nagrađivanju najboljih sportašica i sportaša  Općine Viškovo („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 9/18.) dana 15. siječnja 2024. godine objavljuje

Javni poziv za podnošenje prijedloga za nagrađivanje najboljih sportašica i sportaša Općine Viškovo za 2023. godinu

Prijedlozi se zaprimaju do 16. veljače 2024. godine, u zatvorenoj omotnici, poštom na adresu: Općina Viškovo, 51216 Viškovo, Vozišće 3, s naznakom "Prijedlog za dodjelu Nagrade najboljim sportašicama i sportašima Općine Viškovo za 2023. godinu" ili osobno putem pisarnice Općine Viškovo.

15.01.2024

Odbor za izbor i imenovanja, temeljem članka 11. Odluke o javnim priznanjima Općine Viškovo („Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 20/11 i "Službene novine Općine Viškovo" broj 17/23) na sjednici održanoj dana 10. siječnja 2024. godine raspisuje:

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Viškovo

OBRAZAC ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja Općine Viškovo dostavljaju se zaključno do 14.02.2024. godine poštom na adresu: Općina Viškovo, 51216 Viškovo, Vozišće 3, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Općine Viškovo – NE OTVARATI“ ili osobno putem pisarnice Općine Viškovo, Viškovo, Vozišće 3.  

12.01.2024

Odbor za izbor i imenovanje Općine Viškovo sastavio je dana 10. siječnja 2024. godine sljedeće:

IZVJEŠĆE

05.01.2024

Svim vjernicima pravoslavne vjeroispovjesti koji Božić i Novu godinu slave po julijanskom kalendaru upućujemo iskrene čestitke sa željom da im duh Božića donese mira i veselja, a 2024. godina zdravlja, radosti, sreće te osobnog i poslovnog uspjeha.

05.01.2024

U srijedu, 10. siječnja 2024. godine, započinje izvođenje radova u dijelu ulice Straža (kbr.44-51b) i dijelu ulice Baretićevo (kbr.43-56). Predviđeni rok izvođenja radova je do sredine travnja 2024.godine.

Područje izvođenja radova

02.01.2024

Općinsko vijeće Općine Viškovo donijelo je na sjednici održanoj 14. prosinca 2023. godine Odluku o izradi IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja radne zone Marišćina K-2 (UPU 3) („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 17/23).

O prijedlogu Plana provest će se javna rasprava, a datum početka i trajanje javnog uvida te vrijeme i mjesto javnog izlaganja bit će objavljeni u sredstvima javnog informiranja u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23).

O tijeku izrade IV. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja radne zone Marišćina K-2 (UPU 3) javnost se može informirati u Općini Viškovo, Vozišće 3, 51216 Viškovo, na mrežnoj stranici Općine Viškovo: www.opcina-viskovo.hr, na telefon: 051/490-998 ili e-mail: pisarnica@opcina-viskovo.hr

 Odluka o izradi („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 17/23).

02.01.2024

Općinsko vijeće Općine Viškovo donijelo je na sjednici održanoj 14. prosinca 2023. godine Odluku o izradi II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja javnog parkirališta Milihovo – DPU 17 („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 17/23).

O prijedlogu Plana provest će se javna rasprava, a datum početka i trajanje javnog uvida te vrijeme i mjesto javnog izlaganja bit će objavljeni u sredstvima javnog informiranja u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj: 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23).

O tijeku izrade II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja javnog parkirališta Milihovo – DPU 17 javnost se može informirati u Općini Viškovo, Vozišće 3, 51216 Viškovo, na mrežnoj stranici Općine Viškovo: www.opcina-viskovo.hr, na telefon: 051/490-998 ili e-mail: pisarnica@opcina-viskovo.hr

 Odluka o izradi („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 17/23).

29.12.2023

Zahtjevi za ostvarivanja prava iz Programa socijalne skrbi za 2024. godinu, uz priloženu dokumentaciju koja je navedena na obrascima zahtjeva, zaprimaju se od 2. siječnja 2024. godine. Molimo mještane da za podnošenje Zahtjeva Općini Viškovo u što većoj mjeri koriste slanje putem pošte na adresu Vozišće 3, 51216 Viškovo ili putem elektroničke pošte na e-mail pisarnica@opcina-viskovo.hr

Ispunjeni Zahtjevi mogu se dostaviti i u poštanski sandučić koji se nalazi s lijeve strane od ulaza u pisarnicu. Zahtjevi su dostupni na sljedećoj poveznici  https://eumis.opcina-viskovo.hr/SearchRequests.aspx, a podnose se do 10-og dana u mjesecu za tekući mjesec.

 

Pretplati se na Početna