Proračun Općine Viškovo za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

 

UVODNA RIJEČ OPĆINSKE NAČELNICE

Proračun u malom Općine Viškovo za 2020. godinu

 

Općinsko vijeće Općine Viškovo donijelo je dana 17. prosinca 2020. godine sljedeće dokumente ("Službene novine Općine Viškovo" br. 14/20.): 

2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu 

Obrazloženje uz 2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

2. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Viškovo za razdoblje 2020. - 2022. godine 

Odluku o 2. Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu

 

Općinsko vijeće Općine Viškovo donijelo je dana 29. srpnja 2020. godine sljedeće dokumente ("Službene novine Općine Viškovo" br.  8/20): 

1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu 

Obrazloženje uz 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

1. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Viškovo za razdoblje 2020. - 2022. godine 

Odluku o 1. Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu

 

 

Općinsko vijeće Općine Viškovo donijelo je dana 12. prosinca 2019. godine sljedeće dokumente: 

Proračun Općine Viškovo za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu

Obrazloženje Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu

Plan razvojnih programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu

 

Općinskom vijeću Općine Viškovo podneseni su dana 15. studenog 2019. godine na donošenje sljedeći dokumenti: 

Prijedlog Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu- pdf.

Prijedlog Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu - doc.

Obrazloženje uz prijedlog Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu- pdf.

Obrazloženje uz prijedlog Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu - doc.

Prijedlog Plana razvojnih programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine -pdf.

Prijedlog Plana razvojnih programa za razdoblje od 2020. do 2022. godine - xlsx.

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu - pdf.

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu - doc.

 

DJEČJI PRORAČUN OPĆINE VIŠKOVO ZA RAZDOBLJE OD 2020. DO 2022. GODINE

Dječji proračun Općine Viškovo za razdoblje od 2020. do 2022. godine - xls.

Obrazloženje uz Dječji proračun Općine Viškovo za razdoblje od 2020. do 2022. godine - docx.

 

Izvještaji o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu

Općinskom vijeću Općine Viškovo, dostavljen je na razmatranje Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu i to sljedeći dokumenti:

Godišnji izvještaj o izvršenju općeg i posebnog dijela Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu s obrazloženjem

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu razmatran je na sjednici Općinskog vijeća, održanoj dana 29. srpnja 2021. godine te isti nije usvojen.

 

Dana 30. travnja 2021. godine sastavljeni su i podneseni sljedeći dokumenti: 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 1. siječnja - 31. prosinca 2020. godine s obrazloženjem

Godišnji izvještaj o izvršenju općeg i posebnog dijela Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu 

 

Općinsko vijeće Općine Viškovo donijelo je dana 8. listopada 2020. godine sljedeće dokumente: 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu s obrazloženjem - docx

Polugodišnji izvještaj o izvršenju općeg i posebnog dijela Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu - rtf

Općinskom vijeću Općine Viškovo podneseni su dana 15. rujna 2020. godine na razmatranje i donošenje sljedeći dokumenti: 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju općeg i posebnog dijela Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu - rtf

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2020. godinu s obrazloženjem - docx

 

Godišnji financijski izvještaji Općine Viškovo za 2020. godinu

Financijski izvještaji Općine Viškovo za razdoblje 01.01. do 31.12.2020. godine (xls)

Ovjerena referentna stranica

Bilješke uz financijske izvještaje Općine Viškovo za razdoblje 01.01. do 31.12.2020. godine (docx)

 

Konsolidirani godišnji financijski izvještaji Općine Viškovo za 2020. godinu

Konsolidirani godišnji financijski izvještaji Općine Viškovo za razdoblje 01.01. do 31.12.2020. godine (xls)

Bilješke uz konsolidirane godišnje financijske izvještaje Općine Viškovo za razdoblje 01.01. do 31.12.2020. godine (docx)

Obvezne bilješke uz konsolidirane godišnje financijske izvještaje Općine Viškovo za razdoblje 01.01. do 31.12.2020. godine (docx)