Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo - Viši stručni suradnik za knjigovodstvo proračunskih korisnika i izvještavanje

Na temelju članka 19., članka 28. stavka 3. i  članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11. i 4/18., 112/19) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo raspisuje:

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo - Viši stručni suradnik za knjigovodstvo proračunskih korisnika i izvještavanje

Podaci uz oglas