Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo - Viši savjetnik za proračun, financije i računovodstvo

Na temelju članka 17. i članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) i Plana prijma u službu u Općinu Viškovo za 2022. godinu („Službene novine Općine Viškovo“ broj: 1/22, 6/22 i 9/22) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Viškovo raspisuje:

Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Viškovo na neodređeno vrijeme

Podaci uz natječaj

Ispravak Podataka uz natječaj

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti

Pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti