Javni natječaj za davanje u zakup dijela javne površine radi postavljanja obavijesnih ekrana