Arhiva Službenih novina PGŽ - 2010. godina

Broj 56., 28. prosinac 2010. 
- Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2011. godini
- Odluka o subvenciji produženog i cjelodnevnog boravka u 2011. godini učenicima osnovnih škola
- Odluka o naknadi za razvoj na vodopskrbnom području Općine Viškovo
- Odluka o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone Halubjan
- Odluka o besplatnom produženom i cjelodnevnom boravku u 2011. godini učenicima osnovnih škola
- Odluka o 3. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju proračuna Općine Viškovo za 2010. godinu
 
Broj 50., 20 prosinac 2010.
- Program javnih potreba u socijali i zdravstvu u 2011. godini
- Program izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2011. godine
- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2011. godinu
- Program godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2011. godine
- Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2011. godinu
- Proračun Općine Viškovo za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinuPDF
- Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi  Općine Viškovo u 2011. godini,  PDF
- Program javnih potreba  u obrazovanju, kulturi i religiji Općine VIškovo u 2011. godini,  PDF
 
Broj 46., 04. prosinac 2010.
- Smjernice za organizaciju o razvoju Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Viškovo u 2011. godini, PDF
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Viškovo
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o groblju
- Analiza stanja Sustava zaštite i spašavanja na području Općine Viškovo u 2010. godini
- 3. Izmjene i dopune Programa izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2010. godine
- 3. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2010. godine
- 3. Izmjene i dopune  Programa godišenjg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2010. godine
- Izmjene socijalnih programa Općine Viškovo za 2010. godinu,  PDF
- Izmjene programa javnih potreba  u sportu i tehničkoj kulturi Općine Viškovo u 2010. godini,  PDF
- Izmjene programa javnih potreba u obrazovanju i kulturi Općine VIškovo u 2010. godini,   PDF
- 3. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2010. godinu i projekcije za 2011. i 2012. godinu,   PDF-1.dio, PDF-2.dio
 
Broj 40., 22. listopad 2010.
- Odluka o razrješenju i imenovanju zamjenika predsjednika Odbora za zaštitu i unaprijeđenje prirodnog okoliša i energetske učinkovitosti
- Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za zaštitu i unaprijeđenje prirodnog okoliša i energetske učinkovitosti
- Odluka o kriterijima za obračun plaće službenika i namještenika
- Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu PGŽ
- 2. Izmjene i dopune Pravilnika o korištenju službenih automobila i mobilnih telefona
- Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2010. godinu,  PDF-1.dio, PDF-2.dio, PDF-3.dio
 
Broj 38., 30. rujna 2010.
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o subvenciji boravka djece u ustanovama predškolskog odgoja,  PDF
 
Broj 37., 24. rujna 2010.
- Pravilnik o unutarnjem redu,  PDF
 
Broj 35., 07. rujna 2010.
- Ispravak odluke o subvenciji boravka djece u ustanovama predškolskog odgoja
 
Broj 33., 16. kolovoz 2010.
- Pravilnik o radu
 
Broj 32., 6. kolovoz 2010.
- Odluka o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora
- Odluka o raspodjeli sredstava prikupljenih temeljem Zakona o otpadu
- Odluka o nagrađivanju odličnih učenika i učenika generacije 2009/2010. Osnovne škole Sveti Matej Viškovo
- Odluka o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Viškovo
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Viškovo
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o mjerilima, postupku i načinu određivanja naknade vlasnicima nekretnina i Općini Viškovo
- Odluka o subvenciji boravka djece u ustanovama predškolskog odgoja,  PDF
 
Broj 27., 05. srpanj 2010.
- Odluka o suradnji s Općinom Barban
- Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2010. godinu
- Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o prihvaćanju kapitalnog projekta Općine Viškovo
- 2. izmjene i dopune Programa izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2010. godine
- 2. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2010. godinu
- 2. izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2010. godine
- 2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2010. godinu i projekcije za 2011. i 2012. godinuPDF-1.dio, PDF-2.dio
 
Broj 21., 28. svibanj 2010.
- Odluka o plaći i drugim pravima Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika iz radnog odnosa
- Odluka o I. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Viškovo
- Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja groblja G-1
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Radne zone Marišćina K-2  /UPU 3/
- Odluka o izboru članova Savjeta mladin Općine Viškovo
 
Broj 11., 02. travanj 2010.
- Izmjene i dopune Pravilnika o plaćama
 
Broj 10., 26. ožujak 2010. 
Odluka o raspodjeli rezultata-viška prihoda za 2009. godinu
- Odluka o porezima Općine Viškovo
- Odluka o komunalnim djelatnostima
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2010. godinu
- Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrstrukture na području Općine Viškovo za 2009. godinu
- Izvješće o izvršenju Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2009. godine
- 1. Izmjene i dopune Programa izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2010. godine
- 1. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2010. godine
- 1. Izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2010. godine
- Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2009. godinuPDF
- 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2010. godinu i projekcije za 2011. i 2012. godinu,  PDF-1.dio, PDF-2.dio
 
Broj 6., 01. ožujak 2010.
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke komunalnom doprinosu
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja Ferenčić /DPU 24/
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izboru članova Vijeća mjesnog odbora
- Odluka o gubitku statusa javnog dobra na općoj upotrebi
 
 
Broj 2., 29. siječanj 2010.
- Izmjena i dopuna Odluke o plaćama službenika i namještenika