Arhiva Službenih novina PGŽ - 2008. godina

Broj 55., 29. prosinac 2008. 
- Izmjena i dopuna Pravilnika o radu
 
Broj 47., 08. prosinac 2008.
- Statut Turističke zajednice Općine Viškovo
 
Broj 45., 28. studeni 2008.
- Zajednički plan radnih mjesta
- Socijalni program Općine Viškovo za 2009. godinu
- Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Općine Viškovo u 2009. godini, PDF
- Program javnih potreba u obrazovanju i kulturi Općine Viškovo u 2009. godini
- Program izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2009. godine
- Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2009. godinu
- Program godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2009. godine
- Odluka o zaduživanju za financiranje kapitalnih projekata
- Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2009. godinu
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
- 3. Izmjene i dopune Programa izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2008. godine
- 3. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2008. godinu
- 3. Izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2008. godine
- Proračun Općine Viškovo za 2009. godinu, PDF
- Projekcija Proračuna Općine Viškovo za 2010 i 2011. godinuPDF
- 3. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2008. godinuPDF
 
Broj 37., 10. listopad 2008.
- Odluka o imenovanju članova i zamjenika Općinskog izbornog povjerenstva te izbor članova Vijeća mjesnog odbora Marčelji
 
Broj 36., 03. listopad 2008.
- Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnog odbora Marčelji
- Odluka o određivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova Vijeća mjesnog odbora Marčelji
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima
- Odluka o imenovanju ravnatelja Javne ustanove Narodna knjižnica i čitaonica "Halubajska zora"
 
Broj 30., 01. kolovoz 2008.
- Odluka o subvenciji boravka djece u ustanovama predškolskog odgoja
- Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Viškovo
- Odluka o nagrađivanju učenika generacije 2007./2008. Osnovne škole Sveti Matej Viškovo
- Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Marovičino /DPU 6/
- Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja ARK- MIhelić /DPU-18/
- Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja Vozišće /DPU 23/
- Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja Juraši /DPU 20/
- Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja Groblje (G-2) /DPU 13/
- Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja Garići /DPU 25/
- Odluka o izradi Detaljnog plana uređenja Ferenčić /DPU 22/
- Odluka o 2. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2008. godinu
- 2. izmjene i dopune Programa izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2008. godine
- 2. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2008. godinu
- 2. izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2008. godine
- Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2008. godinu u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2008. godinePDF
- 2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2008. godinuPDF
 
Broj 27., 11. srpanj 2008.
- Odluka o gubitku statusa javnog dobra u općoj upotrebi
 
Broj 18., 21. svibanj 2008.
- Odluka o prihvaćanju kapitalnog projekta Općine Viškovo
- Odluka o komunalnom doprinosu
- Odluka o izradi urbanističkog plana uređenja Turističko-ugostiteljske zone Ronjgi T-1 /UPU 4/
- Odluka o izradi urbanističkog plana uređenja Radne zone Marišćina K-2 /UPU 3/
- Odluka o izradi urbanističkog plana uređenja Radne zone Marinići K-1 / UPU 2/
- Odluka o izradi urbanističkog plana uređenja naselja Viškovo N1-1 /UPU 1/
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redarstvu
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o groblju
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2008. godinu
- Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora Općine Viškovo
- Odluka o davanju u zakup javnih površina i drugih nekretnina na području općine Viškovo za postavljanje objekata te reklamnih i oglasnih predmeta
- Ispravak Godišnjeg obračuna Proračuna Općine Viškovo za 2007. godinu
 
Broj 12., 8. travanj 2008. 
Odluka o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova
- Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2007. godinu, PDF
- Izvješće o izvršenju Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2007. godine
- 1. izmjene i dopune Programa izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2008. godine
- 1. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrstrukture na području Općine Viškovo za 2008. godinu
- 1. izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2008. godine
- Godišnji obračun Proračuna Općine Viškovo za 2007. godinuPDF
- 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2008. godinuPDF
 
Broj 7., 07. ožujak 2008.
- Odluka o razrješenju i imenovanju člana u Projektni tim za realizaciju razvojnih zahvata sanacije odlagališta Viševac i pretkorektivne akcije odlagališta Sovjak
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi, PDF
- Odluka o izboru članova Savjeta mladih općine Viškovo, PDF