Arhiva Službenih novina PGŽ - 2005. godina

Broj 34, 09. prosinac 2005. 
- Proračun Općine Viškovo za 2006. godinu, PDF
- Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2006. godinu
- 3. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2005. godinu, PDF
- Projekcija Proračuna Općine Viškovo za 2007. i 2008. godinu, PDF
 
Broj 30., 17. studeni 2005.
Odluka o utvrđivanju naknade troškova za rad vijećnika, članova radnih tijela vijeća, načelnika i članova Općinskog poglavarstva
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
- Odluka o imenovanju članova Eko Stožera Općine Viškovo
- Odluka o Detaljnom planu uređenja sportsko-rekreacijske zone i dijela naselja u Ronjgima
- Odluka o Detaljnom planu uređenja Društveni centar Viškovo i park Milihovo, PDF
 
Broj 26., 30. rujan 2005.
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
- Odluka o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića Viškovo
 
Broj 22., 08. kolovoz 2005.
- Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o protokolu polaganja vijenaca, cvijeća i svijeća na grublju Viškovo
- Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2005. godinu u razdoblju od 01. siječnja  do 30. lipnja 2005. godine, PDF
- Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za izbor i imenovanja
- Odluka o razrješenju i imenovanju članova Odbora za izbor i imenovanja
- Odluka o nagrađivanju učenika generacije 2004/2005. O.Š. Sveti Matej Viškovo
- Odluka o izboru zamjenika Općinskog načelnika Općine Viškovo
- Odluka o izboru upravnog vijeća Djećjeg vrtića Viškovo
- Odluka o izboru Stožera civilne zaštite
- Odluka o izboru Povjerenstva za zbrinjavanje komunalnog otpada na području Općine Viškovo
- Odluka o izboru Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
- Odluka o izboru Odbora za zaštitu i unpređenje prirodnog okoliša
- Odluka o izboru Odbora za socijanu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, brigu o djeci
- Odluka o izboru Odbora za prostorno i urbanističko planiranje, uređenje naselja i stanovanja
- Odluka o izboru Odbora za proračun, financije i gospodarstvo
- Odluka o izboru Odbora za međuopćinsku i međunarodnu suradnju
- Odluka o izboru Odbora za kulturu, tjelesnu kulturu, šport, odgoj i osnovno obrazovanje
- Odluka o izboru Odbora za gospodarstvo, razvoj poduzetništva i zaštitu potrošača
- Odluka o izboru Komisije za popis birača
- Odluka o imenovanju člana u Projektni tim za realizaciju razvoja zahvata sanacije odlagališta Viševac i pretkorektivne akcije odlagališta Sovjak
- Odluka o imenovanju člana u Povjerenstvo za odabir poduzetničkih projekata
- Odluka o imenovanju člana i zamjenika u Stručno povjerenstvo za pripremu i provedbu postupka nabave
- 2. izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2005. godinu
- I. Izmjene i dopune Programa izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2005. godine
- I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2005. godinu
- I. Izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2005. godine
 
Broj 19., 15. srpanj 2005.
- Poslovnik Poglavarstva Općine Viškovo
 
Broj 17., 01. srpanj 2005.
- Odluka o izboru člana Općinskog poglavarstva Općine Viškovo
- Odluka o izboru člana Općinskog poglavarstva Općine Viškovo
- Odluka o izboru člana Općinskog poglavarstva Općine Viškovo
 
Broj 14., 13. lipanj 2005.
- Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva
- Odluka o plaćama službenika i namještenika
- Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Viškovo
- Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Viškovo
- Odluka o izboru potpredsjednika Općinskog Vijeća Općine Viškovo
- Odluka o izboru Općinskog načelnika Općine Viškovo
- Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Viškovo
- Odluka o izboru Mandatne komisije Općinskog vijeća Općine Viškovo
 
Broj 8., 08. travanj 2005. 
Odluka o pomoći vlasnicima stambenih objekata Općine Viškovo za uklanjanje i ublažavanje posljedica elementarne nepogode na stambenim objektima
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Općinske uprave Općine Viškovo
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o socijalnoj skrbi
- Odluka o Detaljnom planu uređenja rekreacijskog centra u Marčeljima
 
Broj 5., 18. ožujak 2005.
- Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Općinske uprave Općine Viškovo
- Odluka o Detaljnom planu uređenja "Poslovni kompleks ARK-MIHELIĆ"
- I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2005. godinu, PDF
- Godišnji obračun Proračuna Općine Viškovo za 2004. godinu, PDF
 
Broj 2., 28. siječanj 2005. 
- Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
- Odluka o Detaljnom planu uređenja "Poslovni kompleks Filtom"