Zdravstvena stanica Viškovo

ORDINACIJA OPĆE MEDICINE

Liječnik: Vesna Vidas, dr. med.
Medicinska sestra: Silva Kamber
Telefon: 051/257 - 938
Adresa: Viškovo 15, 51216 Viškovo
Radno vrijeme: parni datumi prijepodne
  neparni datumi poslijepodne
  subota 4. u mj. - ujutro

 

Ugovorna ordinacija sa HZZO-m. Pacijenti se naručuju, hitnoće se primaju odmah. Primaju se novi pacijenti.

 

                                                        SPECIJALISTIČKA ORDINACIJA OBITELJSKE MEDICINE

                                                       Liječnik: dr. Jasminka Perić
                                                       Telefon: 051/ 257 - 963
                                                       Medicinska
                                                       sestra
:
Suzana Čošić
                                                       Adresa: Viškovo 15, 51216 Viškovo
                                                      

 

                                                        ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE

                                                       Stomatolog: Čimbora Ružica, dr.med.dent.
                                                       Medicinska 
                                                       sestra:
 
                                                       Telefon: 051/ 258 - 392
                                                       Adresa: Viškovo 15, 51216 Viškovo

 

                                                        PATRONAŽA

                                                       Patronažna 
                                                       sestra:
Milica Lipovac
                                                       Adresa: Viškovo 15, 51216 Viškovo