Privatna ordinacija opće medicine

Vlasnik: dr. Komadina-Gačić Jadranka
Telefon: 051/ 615 - 067
Adresa: Marinići 29а, 51216 Viškovo
e-mail: ordinacijajkg@vip.hr

Dr Komadina-Gačić svoj liječnički poziv obavljala je od turističke ordinacije na Cresu, preko Ustanove za hitnu medicinsku pomoć u Rijeci, Poliklinike 1885 na Korzu  i konačno  u vlastitoj ordinaciji (otvorenoj prije 5 godina). lma 20 godina radnog staža.
U svakodnevnom radu s pacijentima koristi holistički pristup.