Zatvorena javna savjetovanja - 2015. godina

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13., 85/15.) Općina Viškovo  nakon provedenog javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću,  objavljuje izvješće da do isteka roka 14. prosinca 2015. godine nije prispjela niti jedna primjedba ni prijedlog na akte koji su bili tema javnog savjetovanj

 

   
- Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2016. godinu  
- Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za razdoblje od 2016. do 2019. godine  
- Prijedlog 2. izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2015. godinu i projekcije za 2016. i
  2017. godinu
 
- Prijedlog 2. izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za razdoblje 2015. - 2017. godine  
- Prijedlog 2. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata  i uređaja komunalne infrastrukture na
  području Općine Viškovo za 2015. godinu
 
- Prijedlog 2. izmjena i dopuna Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na    
  području Općine Viškovo tijekom 2015. godine
 
- Prijedlog 2. izmjena i dopuna Programa gradnje građevine za gospodarenje komunalnim otpadom
  za 2015. godinu
 
- Prijedlog 2. izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito
  izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Viškovo za 2016. godinu
 
- Prijedlog 2. izmjena i dopuna Programa javnih potreba u području socijalne skrbi, zdravstva,
  školstva, tradicijskih obrta i obrtništva Općine Viškovo za 2015. godinu
 
- Prijedlog Odluke o 6. izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu  
- Prijedlog Proračuna Općine Viškovo za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu  
- Prijedlog Plana razvojnih programa za razdoblje 2016. - 2018. godine  
- Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2016. godinu  
- Prijedlog Programa javnih potreba u području sporta Općine Viškovo za 2016. godinu  
- Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i religiji Općine Viškovo za 2016. godinu  
- Prijedlog Programa javnih potreba iz ostalih društvenih područja Općine Viškovo za 2016. godinu  
- Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine
  Viškovo za 2016. godinu
 
- Prijedlog Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo  
  tijekom 2016. godine
 
- Prijedlog Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2016. godinu  
- Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u
  prostoru na području Općine Viškovo za 2016. godinu
 
- Prijedlog Odluke o 7. izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu  
- Odluka o komunalnoj naknad

Navedena javna savjetovanja zatvorena su 14. prosinca 2015. godine u 08.00 sati