Predsjednik Općinskog vijeća Općine Viškovo

   
Bojan Kurelić