Odluke sa 8. sjednice Općinskog vijeća 03.04.2013. godine

Odluka o razrješenju i imenovanju člana Odbora za socijalnu skrb i primarnu zdravstvenu zaštitu
Odluka o dodjeli nagrade za životno djelo
Odluka o proglašenju počasnim mještaninom Općine Viškovo
Odluka o visini iznosa novčane nagrade za životno djelo
Odluka o nagrađivanju najbolje sportašice Općine Viškovo za 2013. godinu
Odluka o nagrađivanju najboljeg sportaša Općine Viškovo za 2013. godinu
Odluka o nagrađivanju najbolje sportske ekipe u ženskoj kategoriji Općine Viškovo za 2013. godinu
Odluka o nagrađivanju najbolje sportske ekipe u muškoj kategoriji Općine Viškovo za 2013. godinu
Odluka o visini iznosa novčane nagrade za najbolje sportaše i spotrašice Općine Viškovo za 2013. godinu
Odluka o izboru izvoditelja za održavanje groblja Viškovo - elektro radovi tijekom 2014. godine
Odluka o izboru izvoditelja za održavanje horizontalne prometne signalizacije tijekom 2014. godine
Odluka o izboru izvoditelja za sanaciju divljih deponija tijekom 2014. godine
Odluka o izboru izvoditelja za održavanje vertikalne prometne signalizacije tijekom 2014. godine
Odluka o izboru izvoditelja za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju tijekom 2014. godine
Odluka o izboru izvoditelja za održavanje na javnim površinama - vodoinstalaterski radovi tijekom 2014. godine
Odluka o izboru izvoditelja za održavanje groblja Viškovo - vodoinstalaterski radovi tijekom 2014. godine
Odluka o izboru izvoditelja za održavanje javnih površina - održavanje autobusnih čekaonica i oglasnih ormarića - staklarski radovi tijekom 2014. godine
Odluka o izboru izvoditelja za održavanje groblja Viškovo - poslovi održavanje čistoće groblja tijekom 2014. godine
Odluka o izboru izvoditelja za održavanje na javnim površinama - bravarski radovi tijekom 2014. godine
Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2014. godinu

Odluka o 2. izmjenama i dopunama Odluke o koeficijnetima za obračun plaće službenika i namještenika