Odluke sa 7. sjednice Općinskog vijeća 20.02.2014.

Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Viškovo

Odluka o sufinanciranju redovitog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Općini Viškovo
Odluka o 1. izmjeni i dopuni Odluke o komunlanom doprinosu

Odluka o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Društveni centar Viškovo i park Milihovo
Odluka o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja osnovne škole
Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalnih djelatnosti - obavljanje dimnjačarskih djelatnosti na području Općine Viškovo
Odluka o 1. izmjeni i dopuni Odluke o nagrađivanju najboljih sportašica i sportaša Općine Viškovo
Odluka o 1. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u području sporta Općine Viškovo za 2014. godinu
Odluka o 1. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi i religiji Općine Viškovo u 2014. godini
Odluka o 1. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u području socijalne skrbi, zdravstva, školstva, tradicijskih obrta i obrtništva te lokalnih akcijskih grupa Općine Viškovo za 2014. godinu
Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada općinske uprave Općine Viškovo
Odluka o davanju suglasnosti za provođenje postupka javne nabave
Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u razdoblju od 1.do 31. listopada 2013. godine
Izvještaj o korištenju proračunske zaloihe u razdoblju od 1. do 30. studenog 2013. godine