Odluke sa 39. sjednice Općinskog vijeća 6. prosinca 2012. godine

   
Proračun Općine Viškovo za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2013. godinu
Plan razvojnih programa za razdoblje 2013.-2015. godine
Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Općine Viškovo u 2013.
Program javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji Općine Viškovo u 2013.
Program javnih potreba u socijali i zdravstvu Općine Viškovo u 2013.
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2013.
Program godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2013.
3. izmjena i dopuna Proračuna Općine Viškovo za 2012. godinu i projekcije za 2013. i 2014. godinu
3. izmjena i dopuna Plana razvojnih Programa za razdoblje 2012.-2014.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli rezultata - viška prihoda iz 2011. godine
3. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2012.
3. izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Opčine Viškovo tijekom 2012.
3. izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijali i zdravstvu Općine Viškovo u 2012.
3. izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji Općine Viškovo u 2012.
2. izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Općine Viškovo u 2012.
Odluka o posebnim oblicima pomoći
Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Viškovo u 2012.
Smjernice za sustav zaštite i spašavanja na području Općine Viškovo za 2013.
Odluka o izradi II. izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Ark Mihelić /DPU 18/