Odluke sa 29. sjednice Općinskog vijeća 1. ožujka 2012. godine

Na 29. sjednici Općinskog vijeća nisu donesene odluke.