Odluke sa 22. sjednice Općinskog vijeća 28.07.2011. godine

Odluka o 2. izmjenama i dopunama Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo tijekom 2011. godine
Odluka o 2. izmjenama i dopunama Programa izgradnje kapitalnih objekata od interesa za Općinu Viškovo tijekom 2011. godinu
Odluka o 2. izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infratsrukture na području Općine Viškovo za 2011. godinu
Odluka o 2. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji Općine Viškovo u 2011. godinu
Odluka o 2. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Općine Viškovo u 2011. godini
Odluka o 2. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijali i zdravstvu Općine Viškovo u 2011. godini
Odluka o izboru izvoditelja za dva prijenosa posmrtnih ostataka i ispisivanje slova na nadgrobnim pločama na groblju Viškovo