Savjetnik za odnose s javnošću

Gracijano Gregorović, struč. spec. oec.

Tel: 051/503-771
Fax: 051/257-521
e-mail: gracijano.gregorovic@opcina-viskovo.hr
  Opis poslova