Savjetnik za javnu nabavu

Marko Divić, mag.iur.

Tel: 051/501-867
Fax: 051/257-521
e-mail: marko.divic@opcina-viskovo.hr
  Opis poslova