Vijeće bošnjačke nacionalne manjine 2023. - 2027.

Predsjednik Vijeća:           Nura Kurtović
Potpredsjednik Vijeća: Esad Ćoralić
Sjedište Saršoni 19, Viškovo
Članovi: Nura Kurtović
  Esad Ćoralić
  Lutvo Lanjgić
  Mina Muminović
  Ernedina Adžajlić
  Mesud Horozović
  Belkisa Korajkić
  Samil Kurtović
  Nusreta Lišić
  Mejrema Čačić