Vijeće bošnjačke nacionalne manjine 2019-2023

Predsjednik Vijeća:           Nura Kurtović
Podpredsjednik Vijeća: Esad Ćoralić
Sjednište Saršoni 19, Viškovo
Članovi: Nura Kurtović
  Esad Ćoralić
  Edin Hrštić
  Elvir Adžajlić
  Edhem Rekić
  Ernedina Adžajlić
  Vehida Ćoralić
  Nusreta Lišić
  Samil Kurtović
  Mina Muminović

 

Statut vijeća bošnjačke nacionalne manjine

Zapisnik s konstituirajuće sjednice
   
Zapisnik 1. sjednice