Vijeće srpske nacionalne manjine

Predsjednik Vijeća:             Goran Janković
   
Podpredsjednik: Šestić Dragan
   
Sjedište: Saršoni 19, Viškovo
   
Članovi: Dragan Šestić
  Dušan Dmitrović
  Dean Petrović
  Radovan Malić
  Neđa Radulović
  Mile Blanuša
  Đuro Vukelić
  Milka Šćerbe

 

Statut Vijeća srpske nacionalne manjine.pdf
Poslovnik Vijeća srpske nacionalne manjine.pdf

 

ZAPISNICI SA SJEDNICA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE

 

 

 

 

Zapisnik s Konstituirajuće sjednice Vijeća srpske nacionalne manjine Općine Viškovo  
   
Zapisnik sa 1. sjednice  
Zapisnik sa 2. sjednice  
Zapisnik sa 3. sjednice  
Zapisnik sa 4. sjednice  
Zapisnik sa 5. sjednice  
Zapisnik sa 6. sjednice  
Zapisnik sa 7. sjednice  
Zapisnik sa 8. sjednice  
Zapisnik sa 9. sjednice  
Zapisnik sa 10. sjednice  
Zapisnik sa 11. sjednice  
Zapisnik sa 12. sjednice  
Zapisnik sa 13. sjednice