Proračun Općine Viškovo za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu

2013. godina je godina ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, čime se otvara niz izazova, međutim i mogućnosti, prije svega mogućnosti financiranja različitih projekata iz kohezijskih i strukturnih fondova Europske unije.  Općina Viškovo ima već u ovom trenutku nekoliko projekata spremnih za financiranje iz EU fondova, a to su izgradnja:

 

• Interpretacijskog centra Ronjgi,
• sportskog parka Sroki te 
• ceste Blažići-Drenova
 

Od kapitalnih projekata, uz projekte u komunalnom sustavu, vezane prije svega uz izgradnju i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta, odnosno izradu projektne dokumentacije te imovinsko-pravnu pripremu za izgradnju planiranih nerazvrstanih cesta, uređenje javnih površina kao i početak proširenja mjesnog groblja Viškovo, prioritet će biti i aktivnosti vezane uz:

• pokretanje radne zone Marišćina, 
• uređenje prizemlja školske sportske dvorane te
• projekt rekonstrukcije zgrade Općine i Doma hrvatskih branitelja

Općina Viškovo će u 2013. godini osigurati građanima sufinanciranje nabave kompostana te sufinanciranje pri ugradnji sustava za grijanje i pripremu potrošne tople vode na obnovljive izvore energije. U prvom tromjesečju 2013. godine završit će projekt STOP CO2, sufinanciran sredstvima IPA, pretpristupnog programa EU, u sklopu kojega je planirana zamjena 161 rasvjetnih tijela u sustavu javne rasvjete tijelima s LED tehnologijom na potezu od Marinića do Pogleda. Tijekom 2013. godine bit će pokrenut i novi program kreditiranja poduzetnika u turizmu za povećanje smještajnih kapaciteta na području Općine Viškovo, u skladu s osnovnim strateškim ciljevima Općine Viškovo.

Financiranjem utvrđenih programa, nastojat će se zadržati postojeći standard zadovoljavanja javnih potreba.

 

 

Proračun u malom za 2013. godinu                                                  
 
Proračun Općine Viškovo za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu
I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu
II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Viškovo za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu
 
Odluka o izvršavanju proračuna Općine Viškovo za 2013. godinu
Odluka o I. Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2013. godinu
Odluka o II. Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Viškovo za 2013. godinu
 
Plan razvojnih programa za razdoblje od 2013. do 2015. godine 
I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje od 2013. do 2015. godine 
II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za razdoblje od 2013. do 2015. godine
 
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Viškovo za razdoblje od 01. siječnja
do 30. lipnja 2013. godine
Obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Viškovo za razdoblje
od 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine
 
Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2013. godinu
Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Viškovo za 2013. godinu
 
Odluka o raspodjeli rezultata - viška prihoda iz 2013. godine
 
Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Općine Viškovo u 2013. godini
I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Općine Viškovo u 2013. godini
II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Općine Viškovo u 2013. godini
 
Program javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji Općine Viškovo u 2013. godini
I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji Općine Viškovo u 2013. godini
II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju, kulturi i religiji Općine Viškovo u 2013. godini
 
Program javnih potreba u socijali i zdravstvu Općine Viškovo u 2013. godini
I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijali i zdravstvu Općina Viškovo u 2013. godini     
II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijali i zdravstvu Općina Viškovo u 2013. godini
 
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Viškovo u 2013. godini
I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općina Viškovo u 2013. godini
II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općina Viškovo u 2013. godini
 
Program godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2013. godini
I. Izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2013. godini
II. Izmjene i dopune Programa godišnjeg održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2013. godini