PROJEKT: VIŠKOVO RECIKLIRA

OPIS PROJEKTA:

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (Posredničko tijelo razine 1), Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Posredničko tijelo razine 2) te Općina Viškovo (Korisnik bespovratnih sredstava) potpisali su dana 13. kolovoza 2018. godine Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. za projekt „Viškovo reciklira“. Navedeni ugovor sklopljen je temeljem Poziva na dostavu projektnih prijedloga za Provedbu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, objavljenog u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ Europske unije – specifični cilj 6i1 - „Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta“.

Projekt „Viškovo reciklira“ predviđa provedbu niza izobrazno-informativnih aktivnosti kao što su radionice za djecu, edukatore i umirovljenike, izrada edukativne bojanke i didaktičkih igračaka za djecu, obilježavanje datuma vezanih za zaštitu okoliša, tiskanje letaka, brošura, vodiča, plakata te emitiranje radijskih i televizijskih reklama i TV emisija posvećenih održivom gospodarenju otpadom.

Provedbom projekta želi se izgraditi svijest stanovnika i gospodarstvenika Općine Viškovo o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprječavanje nastanka otpada, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima, kućno kompostiranje i ponovnu uporabu predmeta što će u konačnici rezultirati smanjenjem količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

FOND IZ KOJEG SE SUFINANCIRA PROJEKT:

Kohezijski fond

FINANCIJSKA POTPORA EUROPSKE UNIJE:

Općini Viškovo odobrena su sredstva u iznosu od 421.743,85 kuna, što predstavlja sufinanciranje u iznosu od 85% ukupne vrijednosti projekta.

EMISIJE I REKLAMA

REKLAMA 5/2019 - https://www.youtube.com/watch?v=aUGsu6jyHfw

TV REKLAMA KOMPOSTIRANJE - https://www.youtube.com/watch?v=09b9WDm4nJs

EMISIJA 5.4.2019. - https://www.youtube.com/watch?v=MBvwE255S6I

EMISIJA 7.6.2019. - https://www.youtube.com/watch?v=H64J8eWWl3k

EMISIJA 13.02.2020. - https://www.youtube.com/watch?v=aGevj7N-smE

EMISIJA 28.02.2020.- https://www.youtube.com/watch?v=WuL7VFy4sMc