PROJEKT: GRAĐENJE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE CESTE (NERAZVRSTANA CESTA) – SPOJ SA SPOJNOM CESTOM BRNASI-DOVIČIĆI

OPIS PROJEKTA:

Općina Viškovo i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju sklopili su dana 8. veljače 2018. godine Ugovor o financiranju za ulaganje u građenje nerazvrstane ceste - spoj sa spojnom cestom Brnasi-Dovičići u Općini Viškovo. Navedeni ugovor zaključen je u sklopu Mjere 7,  Podmjere 7.2. – Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije, tip operacije 7.2.2. – „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Ovim projektom obuhvaćena je rekonstrukcija postojeće nerazvrstane ceste na način da će se izgraditi cesta dužine 237,84 m zajedno sa kružnim okretištem, oborinskom odvodnjom, javnom rasvjetom, nogostupima i prometnom signalizacijom te DTK mrežom. Navedena cesta važna je radi realizacije kapitalnih projekata Općine Viškovo – Zavičajne kuće zvončara i sportske dvorane.

FOND IZ KOJEG SE SUFINANCIRA PROJEKT:

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

FINANCIJSKA POTPORA EUROPSKE UNIJE:

Općini Viškovo odobrena su sredstva u iznosu od 2.397.590,94 kuna, od čega EU osigurava 85%, a RH 15% te isto predstavlja sufinanciranje od 100% ukupno prihvatljivih troškova.